Krízový plán Komunitného centra

Obec Prenčov, ako prevádzkovateľ Komunitného centra zverejňuje dokument – Krízový plán Komunitného centra Prenčov, ktorý nájdete tu: KRÍZOVÝ PLÁN