Kanalizácia a ČOV v obci Prenčov

V rokoch 2007 – 2009 sa v našej obci uskutočnila výstavba ČOV, spolu sa vybudovalo 42 kusov.

Environmentálny fond v roku 2008 dotácia na osadenie ďalších 11 domových čističiek

vo výške 2 000 000,- Sk Realizácia Combin s. r. o. Banská Štiavnica