Noviny Prenčovan 2015

Obecné noviny
XVII. ročník štvrťročníka občanov obce Prenčov
pdf   Noviny  Prenčovan 2-2015
pdf