Mgr. Božena Bahledová

Mgr. Božena Bahledová – terénny sociálny pracovník – vybavuje agendu týkajúcu sa:

  1. Terénna sociálna práca v obci Prenčov
  2. Opatrovateľská služba, prepravná služba
  3. Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby Senior Park 

Pracovníčku nájdete v kancelárii v Remeselníckom dome v obci Prenčov, počas úradných hodín v pracovných dňoch,  a to:

Pondelok               09.00 – 17.00

Utorok – Piatok    07.00 – 15.00

Kontaktovať ju môžete aj telefonicky na čísle:

  1. mobil                                                0902 823 311

prípadne e-mailom na adresách:

  1. tspprencov@gmail.com

     V náplni jej práce je napríklad pomoc v sociálnej oblasti, pomoc osobám so zdravotným postihnutím, nevládnym starším ľuďom a ich opatrovateľom v rodine. Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby a podobne.

     Cieľom Terénnej sociálnej práce je pomôcť klientom – občanom pri riešený rôznych problémov ako napríklad:

♦ Zamestnanosť: pomoc a asistencia pri hľadaní zamestnania, asistencia pri písaní žiadostí do zamestnania…

♦ Bývanie: poradenstvo a pomoc v oblasti bývania, asistencia pri zabezpečovaní palivového dreva, asistencia pri vyhotovení žiadosti o nájomné byty…

♦ Zdravie: spolupráca a konzultácie s lekármi, sprevádzanie a asistencia pri výbere liekov…

♦ Financie a hospodárstvo: asistencia a poradenstvo pri splátkových kalendároch, poradenstvo, asistencia a sprostredkovania komunikácie so spoločnosťami, ktoré poskytli úvery, presun jednotlivých splátok..

♦ Sociálneho zabezpečenia: asistencia pri evidencií na Úrade práce, asistencia pri vybavovaní náhradného bývania napr. zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb.., pomoc poradenstvo a asistencia pri vybavovaní kompenzačného príspevku, asistencia pri vybavovaní starobného alebo invalidného dôchodku, opatrovateľskej služby, či náhradnej rodinnej starostlivosti.

♦ Odborné sociálne poradenstvo v mnohých oblastiach: rôzne závislosti, prevencia a poradenstvo v postpeniterciárnej starostlivosti, asistencia a sprevádzanie klienta pri umiestnení do reedukačného zariadenia a podobne.