Schválený rozpočet

ROK 2023, 2024, 2025
xls   príjmy rozpočet na rok 2023, 2024, 2025
výdavky rozpočet na rok 2023, 2024, 2025
xls   ZŠ s MŠ rozpočet na rok 2023, 2024, 2025 príjmy + výdavky
xls   Sumarizácia 
rok 2022, 2023, 2024
xls   Schválený rozpočet obce (1)
 schválený rozpočet Základná škola s materskou školou (1)
  Sumarizácia (1)
xls ÚPRAVA  ROZPOČUTU pre rok 2022 – schválený
  úprava rozpočtu príjmy
úprava rozpočtu výdavky
ZŠ s MŠ Prenčov – úprava rozpočtu 09-2022
Sumarizácia-úprava

2 úprava rozpočtu – schválený

ROK 2021, 2022, 2023
  Schválený rozpočet na rok 2021,2022,2023 obecný úrad(1)
  Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2021,2022,2023(1)
  Sumarizácia(3)
rok 2020, 2021, 2022
                Schválený ropočet rozpočtová organizácia
 schválený rozpočet príjmy  schválený rozpočet príjmy
schválený rozpočet výdavky
Sumarizácia(1)
                1. úprava rozpočtu príjmy – schválené
              1. úprava rozpočtu výdavky – schválené
1. úprava rozpočtu ZŠ s MŠ – schválené
1. úprava rozpočtu sumarizácia – schválené
rok 2019, 2020, 2021
xls   schválený rozpočet rozpočtová organizácia
xls   schválený rozpočet príjmy
xls   schválený rozpočet výdavky
xls   schválený rozpočet sumarizácia
rok 2018, 2019, 2020
xls   rozpočet schválený rozpočtová organizácie ZŠ s MŠ
xls   schválený rozpočet obecný úrad
xls   schválený rozpočet sumarizácia
rok 2015
xls Výdavky čerpanie rozpočtu k 30.6.2015
xls Príjmy čerpanie rozpočtu k 30.6.2015
xls Výdavky čerpanie rozpočtu k 31.3.2015
xls Príjmy čerpanie rozpočtu k 31.3.2015
xls výdavky – schválený rozpočet + I. úprava rok 2015
xls príjmy – schválený rozpočet + I. úprava rok 2015
programový rozpočet obce Prenčov 2014-2016
xls Programový rozpočet obce Prenčov na roky 2014 – 2016
doc
rok 2012
hospodárenie obce
xls hospodárenie obce k 31..3.2012 príjmy
doc
 Hospodárenie obce k 31.3.2012 výdavky
Rok 2012
Programový rozpočet obce Prenčov v roku 2012
rtf Programový rozpočet – príjmy (textová časť)
rtf Programový rozpočet – výdavky (textová časť)
xls Programový rozpočet – príjmy (tabuľková časť)
xls Programový rozpočet – výdavky (tabuľková časť)
Rok 2011
Programový rozpočet obce Prenčov v roku 2011
xls Programový rozpočet na rok 2011 v €
xls Programový rozpočet – tabuľková časť
doc Čerpanie programového rozpočtu k 31. 3. 2011
Rok 2010
Programový rozpočet obce Prenčov v roku 2010
doc Programový rozpočet Prenčov – textová časť
xls Programový rozpočet Prenčov – tabuľková časť