Čerpanie rozpočtu

     Obec Prenčov zverejňuje čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2019 za 1. Q 2019, t.j. do 31.03.2019:
OcU čerpanie príjmy k 31.3.2019
OcU Čerpanie výdavky k 31.3.2019
ZŠ s MŠ čerpanie výdavky k 31.3.2019
ZŠ s MŠ čerpanie príjmy k 31.3.2019
sumarizácia

 

Obec Prenčov zverejňuje čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2019 do 31. 08. 2019:
OcU čerpanie príjmy k 31.8.2019
OcU čerpanie výdavky k 31.8.2019
ZŠ s MŠ čerpanie výdavky k 31.8.2019
ZŠ s MŠ čerpanie príjmy k 31.8.2019
sumarizácia