Čerpanie rozpočtu

     Obec Prenčov zverejňuje čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2023 za 1. štvrťrok, t.j. do 31.3.2023:
príjmy čerpanie 1. štvrťrok 2023 
výdavky čerpanie 1. štvrťrok 2023
ZŠ čerpanie rozpočtu  1. štvrťrok 2023

     Obec Prenčov zverejňuje čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2021, t.j. do 31.12.2021:
čerpanie k 31.12.2021 príjmy
čerpanie k 31.12.2021 výdavky
čerpanie k 31.12.2021 ZŠ s MŠ
čerpanie k 31.12.2021 Sumarizácia

Obec Prenčov zverejňuje čerpanie rozpočtu na rok 2022 za 2. štvrťrok, t.j. do 30.06.2022:
čerpanie 2. štvrťrok 2022 príjmy
čerpanie 2. štvrťrok 2022 výdavky
čerpanie 2. štvrťrok 2022 ZŠ s MŠ
čerpanie 2. štvrťrok 2022 sumarizácia