Chodníky pre peších

Rekonštrukcia chodníka nad priekopou 7 735 000, – SK  rok 2004

Projekt bol realizovaný z Programu SAPARD. Vďaka týmto prostriedkom sa uskutočnila rekonštrukcia  vyriešil rekonštrukciu chodníka a miestnej komunikácie  od domu p. Hanúskovej po  dom p. Husárovej. Pôvodný asfaltový povrch  sa nahradil zámkovou dlažbou v plnom rozsahu. Súčasne sa v tomto úseku pristúpilo k zakopaniu rozhlasového vedenia do zeme.  Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia dažďovej kanalizácie, kde sa otvorený zberný rigol nahradil plastovým kanalizačným potrubím ktoré sa uložilo do zeme. Projekt zahŕňal aj opravu operných múrov a ich obloženie obkladom Meclit. Dodávateľ stavby Combin s. r. o Banská Štiavnica.