Centrálne vykurovanie

Žiadosť na Ministerstvo životného prostedia o finančné prostriedky vo výške 2.100 tis. Sk na rekonštrukciu kotolne v základnej škole na vykurovanie drevoplynom využívaná na vykurovanie objektov základná škola, materská škola, obecný úrad, kultúrni dom.

IMG_0064