CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

V rámci celoplošného testovania osôb na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 31. októbra 2020 a v nedeľu 01. novembra 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. v Kultúrnom dome Prenčov 186 sa dostavilo 488 občanov. Všetky testy boli negatívne. Testovali sa občania obcí Prenčov a Beluj, chatári, ale aj cezpoľný – občania SR.

ODBEROVÉ MIESTO JE V BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU – VCHOD CEZ HLAVNÚ BRÁNU OD AUTOBUSOVEJ ZÁSTAVKY

SOBOTA 31. 10. 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Odporúčané časy pre testovanie za účelom zamedzenia vznikaniu dlhých radov pre občanov:

07.00 do 12.00 hod. Dolný koniec od predajne COOP Jednota, ulice Sigeť, rómska osada, Dolné majere a občania obce Beluj
13.00 do 22.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere

NEDEĽA 01. 11. 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.


07.00 do 12.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere
13.00 do 16.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere
16.00 do 22.00 hod. Dolný koniec od predajne COOP Jednota, ulice Sigeť, rómska osada, Dolné majere a občania obce Beluj

Posledný ster bude vykonaný o 21.30 hod.

V čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. testovanie neprebieha, pracovníci majú obednú prestávku. Odberné miesto bude uzatvorené.

Občanom mladším ako 10 rokov a občanom starším nad 65 rokov odporúčame testovania sa nezúčastniť. Rovnako odporúčame testovania sa nezúčastniť osobám, ktoré majú diagnostikovanú vážnu chorobu.
Chceme upozorniť, aby sa v čo najväčšej miere dodržiaval termín a čas stanovený obcou, čím sa vyhneme zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb pred odberným miestom a minimalizujeme možné riziko prípadnej nákazy.
Na testovanie sa dostavte v ochrannom rúšku a s preukazom totožnosti a v prípade detí do 15 rokov s preukazom poistenca. 
Testovanie je dobrovoľné. Na testovaní za nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní v nemocniciach. Testovania sa môžete zúčastniť na ľubovoľnom odbernom mieste, nemusí to byť v mieste Vášho trvalého bydliska.
V prípade pozitívneho výsledku nastupujete do 10-dňovej karantény a kontaktujete svojho obvodného lekára telefonicky alebo e-mailom.

V prípade objektívnych príčin, napr. výkon zamestnania, sa občania môžu zúčastniť testovania aj mimo naplánovaného harmonogramu.

Informácia o priebehu testovania v odbernom mieste:

 • odparkovanie vozidla bude možné na parkovisku pri materskej škole
 • hlavný vchod je cez hlavnú bránu Kultúrneho domu od autobusovej zástavky, PROSÍME O DODRŽIAVANIE ROZOSTUPOV A POKYNOV ČLENOV ODBEROVÉHO TÍMU
 • dezinfekcia rúk
 • registrácia testovanej osoby pri administratívnom pracovníkovi
 • vyfúkanie nosa a odkašľanie pred odberom
 • dezinfekcia rúk
 • vstup do objektu na odberové miesto podľa smerových tabúľ (sála KD)
 • vykonanie odberu
 • presun do čakacej miestnosti na dobu 15 – 30 minút (zasadačka KC)
 • na vyzvanie členom odberového tímu si prevezmete certifikát s výsledkom testu
 • opustenie miestnosti bočným východom (od COOP Jednoty).

MOBILNÉ TESTOVANIE U OBČANOV DOMA SA NEUSKUTOČNÍ. Testovať sa bude iba v odbernom mieste (Kultúrny dom).