Archív kategorií: Uvodne

Články, ktoré sa zobrazia na úvodnej stránke

“Ponáhľajte sa domov radšej pomaly”

     V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (v období od 1. januára do 31. januára 2017 došlo k 110 dopravným nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa zranilo ťažko a 39 ľahko).

    Z tohto dôvodu v spolupráci so zástupcami Krajského riaditeľstva PZ SR Banská Bystrica apelujeme na občanov – vodičov, aby sa zamysleli nad svojim správaním sa v cestnej premávke a predišli tak vážnym dopravných nehodám, pri ktorých dochádza k nenahraditeľným stratám na ľudskom živote a zdraví.

 

             

 

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV FITNESS KC Prenčov.

Od 1.2. 2017 je pre vstup do Fitness potrebná permanentka,

ktorú si môžete vybaviť u pracovníkov Komunitného centra Prenčov.

Členský poplatok je: štvrťročne € 3

                                    ročne        € 10

Otváracie hodiny Fitness centra sú: 9:00 hod. – 21:00 hod.

Od 15:00 hod. sú kľúče do Fitness centra k dispozícii u p. Moniky Buzalkovej v cukrárni.

Kniha o obci Prenčov.

 

Obec Prenčov vydala svoju prvú knihu o obci s názvom „PRENČOV – STOPY V HISTÓRII“ Dočítate sa v nej o dávnej minulosti, ale aj o súčasnosti. Nechýba spolková činnosť, fotografie, historické pamiatky a prírodné zaujímavosti. Venujte darček svojim blízkym v podobe tejto knižnej publikácie, ktorá ich určite poteší a pokiaľ už nebývajú v našej obci, pripomenie im ich rodnú dedinu.

Cena publikácie je €15.

 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

     Obec Prenčov pokračuje aj v roku 2016 s realizáciou projektu Terénna sociálna práca v obciach a od septembra 2016 aj v Prenčove nájdete Terénnu sociálnu pracovníčku, ktorou je Mgr. Božena Bahledová. Jej kancelária sa nachádza v Remeselníckom dome a môžete ju kontaktovať emailom tspprencov@gmail.com a aj na telefónnom čísle 0902 823 311.

Kancelária je otvorená denne:

Pondelok od 9.00 – 17.00 hod.

Utorok až piatok od 7.00 – 15.00 hod.

     V náplni jej práce je napríklad pomoc v sociálnej oblasti, pomoc osobám so zdravotným postihnutím,  nevládnym starším ľuďom a ich opatrovateľom v rodine. Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby a podobne.

     Cieľom Terénnej sociálnej práce je pomôcť klientom – občanom pri riešený rôznych problémov ako napríklad:

♦ Zamestnanosť: pomoc a asistencia pri hľadaní zamestnania, asistencia pri písaní žiadostí do zamestnania…

♦ Bývanie: poradenstvo a pomoc v oblasti bývania, asistencia pri zabezpečovaní palivového dreva, asistencia pri vyhotovení žiadosti o nájomné byty…

♦ Zdravie: spolupráca a konzultácie s lekármi, sprevádzanie a asistencia pri výbere liekov…

♦ Financie a hospodárstvo: asistencia a poradenstvo pri splátkových kalendároch, poradenstvo, asistencia a sprostredkovania komunikácie so spoločnosťami, ktoré poskytli úvery, presun jednotlivých splátok..

♦ Sociálneho zabezpečenia: asistencia pri evidencií na Úrade práce, asistencia pri vybavovaní náhradného bývania napr. zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb.., pomoc poradenstvo a asistencia pri vybavovaní kompenzačného príspevku, asistencia pri vybavovaní starobného alebo invalidného dôchodku, opatrovateľskej služby, či náhradnej rodinnej starostlivosti.

♦ Odborné sociálne poradenstvo v mnohých oblastiach: rôzne závislosti, prevencia a poradenstvo v postpeniterciárnej starostlivosti, asistencia a sprevádzanie klienta pri umiestnení do reedukačného zariadenia a podobne.

Mgr. B. Bahledová

logo_implementacna_agentura

GEOPORTÁL OBCE PRENČOV

  GEOSENS

     Obec Prenčov má spustený mapový informačný portál (geoportál), prostredníctvom ktorého sa môžete pozrieť na katastrálne územie obce a zistiť si požadované údaje aj sami a veľmi jednoducho.

     Otvoríte si ho jednoducho kliknutím na obrázok v pravej bočnej lište webovej stránky obce alebo kliknutím TU

Prostredníctvom portálu sa dajú merať vzdialenosti, merať veľkosti plôch, dajú sa tlačiť náhľady. 

V pravej časti sa nachádza menu – vrstvy, tu sa dajú voliť rôzne varianty zobrazenia informácií ako napríklad:

  • podkladová mapa
  • historická mapa
  • kataster nehnuteľností (hranice pozemkov, parcely, budovy, …)
  • územný plán
  • cintorín (hrobové miesta)

Ako pracovať s portálom sa dozviete priamo z nápovedy v portály alebo TU.

Separácia bio odpadu z domácností

     V stredu, 21. septembra 2016 sa v obci Prenčov uskutoční prednáška – informačné stretnutie ohľadom efektívnej separácie bioodpadu z domácností – kompostovania. Prednáška sa začne o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu.

     Podmienkou pre získanie kompostéra je účasť na prednáške!

     Bol schválený nový zákon o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015), ktorý stanovil pre občanov povinnosť triediť komunálny odpad. Takýmto odpadom sa rozumie aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa delí na  zelený bioodpad zo záhrad a dvorov a kuchynský bioodpad.

     Tento odpad sa dá zhodnocovať domácim kompostovaním alebo sa musí odvážať do Banskej Štiavnice na zberný dvor – čo by bolo pre Obec a následne aj občanov veľmi nákladné. Z tohto dôvodu obec zabezpečila pre domácnosti  kompostéry na domáce kompostovanie.

     Podmienkou pre získanie domáceho kompostéra je  účasť na prednáške, kde bude s občanom uzatvorená zmluva o výpožičke kompostéra a bude Vám odovzdaný  montážny návod kompostéra i návod ako kompostovať. 

     Kompostér bude dodaný aj pre bytovky na Štráte, kde každá rodina dostane špeciálny kompostovací kôš na bioodpad, z ktorého sa tento bude vysýpať do obecného kompostéra.  Preto prosím aj občanov z obecných bytoviek, aby sa tejto prednášky zúčastnili. Aj s nimi bude uzatvorená zmluva o výpožičke kompostovacieho koša.