Archív kategorií: Nezaradené

MOBILNÉ OČKOVANIE – doplňujúce informácie

Občania zaočkovaný prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou v obci Prenčov, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 03. mája 2021 sa nemusia na druhú dávku vakcíny nikde registrovať.
Očkovanie druhou dávkou vakcíny sa uskutoční opäť mobilnou očkovacou jednotkou v obci Prenčov, avšak posunula sa čakacia doba od aplikácie prvej dávky vakcíny z pôvodných 4 týždňov na 6 až 8 týždňov. Termín očkovania stanoví BBSK a bude nám oznámený. O presnom termíne a ďalších informáciách budú občanov informovať pracovníčky komunitného centra.

Testovanie na COVID-19

Na testovaní sa v obci Prenčov v sobotu 23. januára 2021 zúčastnilo 373 osôb, z toho jedna osoba bola pozitívna.

V obci Prenčov bude v sobotu, 23. januára 2021 prebiehať testovanie na COVID-19 v Kultúrnom dome – hlavný vchod od autobusovej zástavky.
Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 18.00 hod.
Na testovanie je potrebné sa nahlásiť, a to buď telefonicky na čísle 0903 612 514 alebo e-mailom na kcprencov@gmail.com

Objednávať sa môžete do piatka 22. januára 2021 do 14.00 hodiny

Záujemcovia o testovanie ktorí nebudú objednaní, budú musieť čakať na uvoľnenie poradia!!!

V čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. bude obedná prestávka, počas ktorej sa testovať nebude.

Usmernenie:

Vláda predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára 2021, bude spojený s jednorazovým testovaním, ktoré sa v našej obci uskutoční v sobotu 23.januára 2021.

Po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Výnimku z testovania budú mať ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní. Testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí.

Po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov – v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti, teda nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom. Testovanie v kombinácii s ďalším pozitívnym efektom zákazu vychádzania upraví epidemiologické podmienky tak, že od 1. februára už bude možné uvoľňovať opatrenia vrátane otvárania škôl.

ČO BUDE BEZ NEGATÍVNEHO TESTU ZAKÁZANÉ?

 • ísť do práce
 • ísť do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu , cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
 • ísť na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov
 • ísť na cestu za účelom vycestovania do zahraničia i späť
 • ísť do prírody alebo individuálne športovať v okrese (výnimku majú osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov)
 • dospelí sprevádzať deti do škôlky alebo školy
 • ísť na orgán verejnej moci, za účelom vykonania výkonu, ktorý sa nedá vybaviť na diaľku

BEZ TESTU BUDE DOVOLENÉ

 • ísť do najbližšieho obchodu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb
 • ísť lekárovi na preventívnu prehliadku, plánovanú i neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vrátane sprevádzania blízkej osoby
 • ísť na PCR test, antigénový test alebo očkovanie
 • ísť na pohreb, sobáš, krst
 • ísť sa postarať o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná
 • ísť venčiť psa a mačky do 1000 metrov od bydliska, starať sa o hospodárske zviera, navštíviť veterinára
 • dieťa môže ísť do materskej školy, žiak prvého stupňa môže ísť do školy
 • dieťa a sprevádzajúca osoba môže ísť za osobou, ktorá má právo na styk s dieťaťom
 • rodič môže ísť s dieťaťom odovzdať ho inému rodičovi v striedavej starostlivosti alebo sa s ním stretnúť
 • presunúť sa do zariadenia sociálnych služieb
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov, ŤZP na vozíčku, do 1000 metrov od bydliska, buď samostatne alebo s členmi domácnosti
 • dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • ísť na súdne pojednávanie

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

V rámci celoplošného testovania osôb na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 31. októbra 2020 a v nedeľu 01. novembra 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. v Kultúrnom dome Prenčov 186 sa dostavilo 488 občanov. Všetky testy boli negatívne. Testovali sa občania obcí Prenčov a Beluj, chatári, ale aj cezpoľný – občania SR.

ODBEROVÉ MIESTO JE V BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU – VCHOD CEZ HLAVNÚ BRÁNU OD AUTOBUSOVEJ ZÁSTAVKY

SOBOTA 31. 10. 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Odporúčané časy pre testovanie za účelom zamedzenia vznikaniu dlhých radov pre občanov:

07.00 do 12.00 hod. Dolný koniec od predajne COOP Jednota, ulice Sigeť, rómska osada, Dolné majere a občania obce Beluj
13.00 do 22.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere

NEDEĽA 01. 11. 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.


07.00 do 12.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere
13.00 do 16.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere
16.00 do 22.00 hod. Dolný koniec od predajne COOP Jednota, ulice Sigeť, rómska osada, Dolné majere a občania obce Beluj

Posledný ster bude vykonaný o 21.30 hod.

V čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. testovanie neprebieha, pracovníci majú obednú prestávku. Odberné miesto bude uzatvorené.

Občanom mladším ako 10 rokov a občanom starším nad 65 rokov odporúčame testovania sa nezúčastniť. Rovnako odporúčame testovania sa nezúčastniť osobám, ktoré majú diagnostikovanú vážnu chorobu.
Chceme upozorniť, aby sa v čo najväčšej miere dodržiaval termín a čas stanovený obcou, čím sa vyhneme zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb pred odberným miestom a minimalizujeme možné riziko prípadnej nákazy.
Na testovanie sa dostavte v ochrannom rúšku a s preukazom totožnosti a v prípade detí do 15 rokov s preukazom poistenca. 
Testovanie je dobrovoľné. Na testovaní za nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní v nemocniciach. Testovania sa môžete zúčastniť na ľubovoľnom odbernom mieste, nemusí to byť v mieste Vášho trvalého bydliska.
V prípade pozitívneho výsledku nastupujete do 10-dňovej karantény a kontaktujete svojho obvodného lekára telefonicky alebo e-mailom.

V prípade objektívnych príčin, napr. výkon zamestnania, sa občania môžu zúčastniť testovania aj mimo naplánovaného harmonogramu.

Informácia o priebehu testovania v odbernom mieste:

 • odparkovanie vozidla bude možné na parkovisku pri materskej škole
 • hlavný vchod je cez hlavnú bránu Kultúrneho domu od autobusovej zástavky, PROSÍME O DODRŽIAVANIE ROZOSTUPOV A POKYNOV ČLENOV ODBEROVÉHO TÍMU
 • dezinfekcia rúk
 • registrácia testovanej osoby pri administratívnom pracovníkovi
 • vyfúkanie nosa a odkašľanie pred odberom
 • dezinfekcia rúk
 • vstup do objektu na odberové miesto podľa smerových tabúľ (sála KD)
 • vykonanie odberu
 • presun do čakacej miestnosti na dobu 15 – 30 minút (zasadačka KC)
 • na vyzvanie členom odberového tímu si prevezmete certifikát s výsledkom testu
 • opustenie miestnosti bočným východom (od COOP Jednoty).

MOBILNÉ TESTOVANIE U OBČANOV DOMA SA NEUSKUTOČNÍ. Testovať sa bude iba v odbernom mieste (Kultúrny dom).

Zmena harmonogramu zvozu komunálneho odpadu

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Prenčov od mesiaca JÚN 2020 sa bude konať v nasledovných termínoch – vždy v piatok:
05. 06. 2020
26. 06. 2020
17. 07. 2020
07. 08. 2020
28. 08. 2020
18. 09. 2020
09. 10. 2020
30. 10. 2020
20. 11. 2020
11. 12. 2020 

O jednotlivých termínoch zvozov separovaného obpadu Vás budeme včas informovať vyhlásením v miestnom rozhlase a zaslaním SMS oznamu.

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

 • Pri príjme volaní od občanov s podozrením na výskyt koronavírusu, operátor/operačný dôstojník zabezpečí spracovanie týchto volaní v spolupráci s operátormi Záchrannej zdravotnej služby; operátor krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zabezpečí vyslanie dedikovaného vozidla na odber vzoriek, postupuje podľa svojich interných predpisov a taktiež informuje územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 • Občana, ktorý volá kvôli samotnému koronavírusu a nehlási prípad podozrenia nákazy upozornite, že volá na tiesňovú linku určenú pre stavy tiesne a informujte, že na podávania informácií o koronavíruse slúžia linky Úradu verejného zdravotníctva, linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva a taktiež, že ich všeobecný ošetrujúci lekár ich telefonicky usmerní. Informácie získajú aj na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva. Nech skúsia zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.
 • Pri opakujúcich sa informatívnych volaniach slušne upozornite volajúceho, že blokuje tiesňovú linku a volá neoprávnene a že nie ste pracovník call centra ani nemáte na starosti informačnú linku a neviete mu kvalifikovane zodpovedať na jeho otázky a naozaj musí zavolať tam, kde sa tematike vo veci ktorej volá, venujú.
 • Občana, ktorý volá a nejde o stav tiesne ani mimoriadnu udalosť a dožaduje sa informácií, ktoré ani nepatria pod gesciu Ministerstva vnútra SR informujte, podľa povahy otázok, napríklad, že:
 • K tomu či musí podstúpiť karanténu, keď prejde cez hranice – nech sa obratí na Úrad verejného zdravotníctva, resp. regionálny úrad verejného zdravotníctva cez ich infolinky. Skúste zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.
 • K tomu, či je nejako obmedzené zásobovanie, preprava, doprava cez hranice s inými štátmi, k tomu, že niekto musí niečo previesť, či už ako tovar alebo ako dopravca – nech sa obráti na Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde mu budú vedieť poskytnúť informácie, keďže tieto otázky nespadajú do pôsobnosti MV SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111  alebo 02/5949 4111.
 • Pri otázkach k výrobe, činnosti výrobných podnikov – nech sa obratí na Ministerstvo hospodárstva SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111.   
 • Pri otázkach školských výletov, zájazdov, vyučovania, prerušenia činnosti škôl a obdobne – nech sa obratí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Skúste zavolať na 02/59 374 111.
 • Pri otázkach kultúrnych akcií a návštev kín, divadiel, filharmónií – nech sa obratí na Ministerstvo kultúry SR. Skúste zavolať na 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114.
 • Fungovanie taxi služieb, autobusových a železničných dopravcov – nech sa obratí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Skúste zavolať na 02/5949 4111.

Všetky vyššie uvedené čísla sú infolinky iných ministerstiev, za ktorých dostupnosť neručíte.

Analogicky pri ďalších otázkach podľa ich povahy je potrebné odporúčať ten rezort, ktorý usudzujete, že problematiku, na ktorú sa občan dopytuje, má v gescii.

MIMORIADNA ZMENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. na základe nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja s platnosťou od 2. apríla 2020 do odvolania mení cestovný poriadok liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na mimoriady režim “COVID-19”, v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách poskytované v mimoriadne obmedzenom rozsahu.
Aktualizované cestovné poriadky nájdete zverejnená na https://www.sadzv.sk/

Do Banskej Štiavnice z Prenčova pôjdu autobusy v nasledovných časoch:
Prenčov ZŠ                    5.23 h., 6.34 h., 6.52 h., 9.38 h., 13.19 h., 15.13 h., 17.37 h.
Prenčov Jednota            5.21 h., 6.32 h., 9.37 h., 13.17 h., 17.35 h.
Prenčov RD                    5.20 h., 6.30 h., 9.35 h., 13.15 h., 17.34 h.

Na Prenčov z Banskej Štiavnice pôjdu autobusy v nasledovných časoch:
B. Štiavnica MsÚ           8.20 h., 12.10 h., 16.05 h.
B. Štiavnica Drieňová    6.10 h., 8.26 h., 12.16 h., 15.20 h., 16.12 h., 18.35 h
B. Štiavnica križovatka  6.13 h., 6.26 h., 8.30 h., 12.20 h., 14.30 h., 15.25 h., 16.15 h., 18.40 h.

O Z N A M

Obecný úrad v Prenčove bude od pondelka 16. marca 2020 pre verejnosť otvorený s obmedzením.
Prosíme občanov, aby najprv kontaktovali pracovníkov OcÚ telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. Alena Ciglanová – starostka obce
starostka@prencov.sk alebo 0903 482 205

Mgr. Dominika Ečeková – odborná referentka
ecekova.ocu@prencov.sk alebo 0911 482 204

Anna Kriegerová – odborná referentka
kriegerova.ocu@prencov.sk alebo 0911 956 491

Lýdia Leleková – odborná referentka

lelekova.ocu@prencov.sk alebo 0911 482 205

alebo na prencov@prencov.sk

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

Obec Prenčov – krízový štáb obce Prenčov žiada občanov, obyvateľov obce Prenčov i chatárov, ktorí do obce docestovali z Bratislavy alebo zo zahraničia, alebo boli v kontakte s takýmito osobami, aby dodržiavali povinnú 14 dňovú karanténu, obmedzili svoj pohyb v obci a zdržiavali sa vo svojich nehnuteľnostiach.

V prípade, že sa nachádzate v domácej karanténe a nemá Vám kto doniesť nákup a pod., kontaktujte Obecný úrad v Prenčove, a to telefonicky na 045 / 672 62 44 alebo pracovníčky KC 0903 612 514 Ivana Trsťanová a 0903 612 415 Monika Chovanová alebo e-mailom na prencov@prencov.sk a pracovníci OcÚ sa o to postarajú.

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov
platné od pondelka 16. 3. 2020

Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

     Na úseku dokladov a dopravných evidencií
Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydanie duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

 • Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:
  • občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
  • vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
  • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.
 • Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.
 • Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
 • Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk – sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.

V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk

Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Prevencia má význam!

Prevencia ma v týchto dňoch mimoriadne význam. Preto ponúkame (ZMOS) informáciu, ktorá si zaslúži miesto na web stránkach, sociálnych sieťach, ale aj v mestských a obecných rozhlasoch.
Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.

2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb – napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.

3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.

4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc – telefonicky kontaktujte starostu obce.

5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára – ozvite sa mu telefonicky.

6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1 659 €.

Na základe usmernenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, ktoré bolo obci Prenčov doručené dňa 6.3.2020 Vás chceme informovať o opatreniach prijatých na zasadnutí ústredného krízového štábu SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus) :

 1. obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti
 2. odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
 3. vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potencionálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
 4. informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikuje aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.

          Momentálne (13. 03. 2020) je na web stránke Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí, Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí, preventívne opatrenia ústredného krízového štábu, usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, informácie z prostredia Sociálnej poisťovne a ďalšie informácie úradu verejného zdravotníctva.   

                Spomínaná špeciálna rubrika je k dispozícii na tomto linku https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Obec Prenčov, 969 73 Prenčov č. 300

ROZHODNUTIE

Starostka obce Prenčov, ako orgán príslušný v zmysle ustanovenia § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky zo dňa 12. marca 2020, ako aj na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Banská Štiavnica, vydáva nasledovné preventívne opatrenie v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy koronavírusom COVID-19

Obec Prenčov prerušuje prevádzku Základnej školy s materskou školou, vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 14 dní a to v čase od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 – vrátane

                                                                                        Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce

Príloha:
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

   

Separácia odpadov v obci Prenčov

V zmysle platnej legislatívy je Obec povinná každoročne zverejňovať úroveň vytriedenia zložiek komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok:

Za rok 2022 zároveň zverejňujeme aj tieto dokumenty:
Ohlásenie odpady 2022
Ohlásenie kompostáreň 2022
Štatistický ročný výkaz o komunálnom odpade 2022

Obec Prenčov zverejňuje zároveň aj Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, ktoré nájdete priložené nižšie:
Ohlásenie odpady 2021
Ohlásenie kompostareň 2021