Archív kategorií: Nezaradené

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy v Prenčove sa uskutoční v termíne od 10. mája 2021 do 20. mája 2021.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od 3 do 6 rokov veku.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.

PODMIENKY PRIJATIA:
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
a) ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
b) ktoré bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania
c) žijúce v mieste príslušného obvodu
d) ktoré dovŕšilo 3 roky veku 30. 08. 2021


PRIJÍMACÍ POSTUP:
– tlačivo Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole
– vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť poštou alebo osobne do MŠ najneskôr do 20. 05. 2021

MOBILNÉ OČKOVANIE – doplňujúce informácie

Občania zaočkovaný prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou v obci Prenčov, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 03. mája 2021 sa nemusia na druhú dávku vakcíny nikde registrovať.
Očkovanie druhou dávkou vakcíny sa uskutoční opäť mobilnou očkovacou jednotkou v obci Prenčov, avšak posunula sa čakacia doba od aplikácie prvej dávky vakcíny z pôvodných 4 týždňov na 6 až 8 týždňov. Termín očkovania stanoví BBSK a bude nám oznámený. O presnom termíne a ďalších informáciách budú občanov informovať pracovníčky komunitného centra.

Testovanie na COVID-19

Na testovaní sa v obci Prenčov v sobotu 23. januára 2021 zúčastnilo 373 osôb, z toho jedna osoba bola pozitívna.

V obci Prenčov bude v sobotu, 23. januára 2021 prebiehať testovanie na COVID-19 v Kultúrnom dome – hlavný vchod od autobusovej zástavky.
Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 18.00 hod.
Na testovanie je potrebné sa nahlásiť, a to buď telefonicky na čísle 0903 612 514 alebo e-mailom na kcprencov@gmail.com

Objednávať sa môžete do piatka 22. januára 2021 do 14.00 hodiny

Záujemcovia o testovanie ktorí nebudú objednaní, budú musieť čakať na uvoľnenie poradia!!!

V čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. bude obedná prestávka, počas ktorej sa testovať nebude.

Usmernenie:

Vláda predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára 2021, bude spojený s jednorazovým testovaním, ktoré sa v našej obci uskutoční v sobotu 23.januára 2021.

Po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Výnimku z testovania budú mať ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní. Testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí.

Po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov – v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti, teda nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom. Testovanie v kombinácii s ďalším pozitívnym efektom zákazu vychádzania upraví epidemiologické podmienky tak, že od 1. februára už bude možné uvoľňovať opatrenia vrátane otvárania škôl.

ČO BUDE BEZ NEGATÍVNEHO TESTU ZAKÁZANÉ?

 • ísť do práce
 • ísť do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu , cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
 • ísť na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov
 • ísť na cestu za účelom vycestovania do zahraničia i späť
 • ísť do prírody alebo individuálne športovať v okrese (výnimku majú osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov)
 • dospelí sprevádzať deti do škôlky alebo školy
 • ísť na orgán verejnej moci, za účelom vykonania výkonu, ktorý sa nedá vybaviť na diaľku

BEZ TESTU BUDE DOVOLENÉ

 • ísť do najbližšieho obchodu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb
 • ísť lekárovi na preventívnu prehliadku, plánovanú i neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vrátane sprevádzania blízkej osoby
 • ísť na PCR test, antigénový test alebo očkovanie
 • ísť na pohreb, sobáš, krst
 • ísť sa postarať o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná
 • ísť venčiť psa a mačky do 1000 metrov od bydliska, starať sa o hospodárske zviera, navštíviť veterinára
 • dieťa môže ísť do materskej školy, žiak prvého stupňa môže ísť do školy
 • dieťa a sprevádzajúca osoba môže ísť za osobou, ktorá má právo na styk s dieťaťom
 • rodič môže ísť s dieťaťom odovzdať ho inému rodičovi v striedavej starostlivosti alebo sa s ním stretnúť
 • presunúť sa do zariadenia sociálnych služieb
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov, ŤZP na vozíčku, do 1000 metrov od bydliska, buď samostatne alebo s členmi domácnosti
 • dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • ísť na súdne pojednávanie

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

V rámci celoplošného testovania osôb na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 31. októbra 2020 a v nedeľu 01. novembra 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. v Kultúrnom dome Prenčov 186 sa dostavilo 488 občanov. Všetky testy boli negatívne. Testovali sa občania obcí Prenčov a Beluj, chatári, ale aj cezpoľný – občania SR.

ODBEROVÉ MIESTO JE V BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU – VCHOD CEZ HLAVNÚ BRÁNU OD AUTOBUSOVEJ ZÁSTAVKY

SOBOTA 31. 10. 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Odporúčané časy pre testovanie za účelom zamedzenia vznikaniu dlhých radov pre občanov:

07.00 do 12.00 hod. Dolný koniec od predajne COOP Jednota, ulice Sigeť, rómska osada, Dolné majere a občania obce Beluj
13.00 do 22.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere

NEDEĽA 01. 11. 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.


07.00 do 12.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere
13.00 do 16.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere
16.00 do 22.00 hod. Dolný koniec od predajne COOP Jednota, ulice Sigeť, rómska osada, Dolné majere a občania obce Beluj

Posledný ster bude vykonaný o 21.30 hod.

V čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. testovanie neprebieha, pracovníci majú obednú prestávku. Odberné miesto bude uzatvorené.

Občanom mladším ako 10 rokov a občanom starším nad 65 rokov odporúčame testovania sa nezúčastniť. Rovnako odporúčame testovania sa nezúčastniť osobám, ktoré majú diagnostikovanú vážnu chorobu.
Chceme upozorniť, aby sa v čo najväčšej miere dodržiaval termín a čas stanovený obcou, čím sa vyhneme zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb pred odberným miestom a minimalizujeme možné riziko prípadnej nákazy.
Na testovanie sa dostavte v ochrannom rúšku a s preukazom totožnosti a v prípade detí do 15 rokov s preukazom poistenca. 
Testovanie je dobrovoľné. Na testovaní za nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní v nemocniciach. Testovania sa môžete zúčastniť na ľubovoľnom odbernom mieste, nemusí to byť v mieste Vášho trvalého bydliska.
V prípade pozitívneho výsledku nastupujete do 10-dňovej karantény a kontaktujete svojho obvodného lekára telefonicky alebo e-mailom.

V prípade objektívnych príčin, napr. výkon zamestnania, sa občania môžu zúčastniť testovania aj mimo naplánovaného harmonogramu.

Informácia o priebehu testovania v odbernom mieste:

 • odparkovanie vozidla bude možné na parkovisku pri materskej škole
 • hlavný vchod je cez hlavnú bránu Kultúrneho domu od autobusovej zástavky, PROSÍME O DODRŽIAVANIE ROZOSTUPOV A POKYNOV ČLENOV ODBEROVÉHO TÍMU
 • dezinfekcia rúk
 • registrácia testovanej osoby pri administratívnom pracovníkovi
 • vyfúkanie nosa a odkašľanie pred odberom
 • dezinfekcia rúk
 • vstup do objektu na odberové miesto podľa smerových tabúľ (sála KD)
 • vykonanie odberu
 • presun do čakacej miestnosti na dobu 15 – 30 minút (zasadačka KC)
 • na vyzvanie členom odberového tímu si prevezmete certifikát s výsledkom testu
 • opustenie miestnosti bočným východom (od COOP Jednoty).

MOBILNÉ TESTOVANIE U OBČANOV DOMA SA NEUSKUTOČNÍ. Testovať sa bude iba v odbernom mieste (Kultúrny dom).