Bytová výstavba

Projekt investičnej výstavby bytov v časti Štrát napreduje. V súčasnosti prebieha výstavba      dvoch bytových domov po šesť bytov pre mladé rodiny. Výstavba bude ukončená kolaudáciou     v septembri tohto roku. Vykurovanie bude riešené elektrickými konvektormi, ale nájomníci             budú mať možnosť vybudovať si v byte vykurovanie pevným palivom, pretože každý byt bude         mať zabudovaný vlastný komín. V každej bytovke budú dva 1-izbové byty, dva 3-izbové byty a dva 2-izbové byty. Výstavba je financovaná prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciou z Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR. Rozpočet stavby je 652.049,81,- €. Verejnú súťaž na realizáciu stavebných prác vyhrala firma  SimKor, s. r. o. Banská Štiavnica.

Progresívne, cenovo dostupné bývanie za rok 2012

23. máj 2013 Bratislava – konalo sa vyhodnotenie súťaže “Progresívne, cenovo dostupné bývanie za rok 2012″. Obec sa do súťaže prihlásiala a získala Čestné uznanie v kategórii A – bytové domy s sporným riešením bytov za využitie ťažko zastavateľného územia a vhodné osadenie objektov do jestvujúceho prostredia obce.