Archívy autora: admin

MOBILNÉ OČKOVANIE – doplňujúce informácie

Občania zaočkovaný prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou v obci Prenčov, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 03. mája 2021 sa nemusia na druhú dávku vakcíny nikde registrovať.
Očkovanie druhou dávkou vakcíny sa uskutoční opäť mobilnou očkovacou jednotkou v obci Prenčov, avšak posunula sa čakacia doba od aplikácie prvej dávky vakcíny z pôvodných 4 týždňov na 6 až 8 týždňov. Termín očkovania stanoví BBSK a bude nám oznámený. O presnom termíne a ďalších informáciách budú občanov informovať pracovníčky komunitného centra.

Testovanie na COVID-19

Na testovaní sa v obci Prenčov v sobotu 23. januára 2021 zúčastnilo 373 osôb, z toho jedna osoba bola pozitívna.

V obci Prenčov bude v sobotu, 23. januára 2021 prebiehať testovanie na COVID-19 v Kultúrnom dome – hlavný vchod od autobusovej zástavky.
Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 18.00 hod.
Na testovanie je potrebné sa nahlásiť, a to buď telefonicky na čísle 0903 612 514 alebo e-mailom na kcprencov@gmail.com

Objednávať sa môžete do piatka 22. januára 2021 do 14.00 hodiny

Záujemcovia o testovanie ktorí nebudú objednaní, budú musieť čakať na uvoľnenie poradia!!!

V čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. bude obedná prestávka, počas ktorej sa testovať nebude.

Usmernenie:

Vláda predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára 2021, bude spojený s jednorazovým testovaním, ktoré sa v našej obci uskutoční v sobotu 23.januára 2021.

Po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Výnimku z testovania budú mať ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní. Testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí.

Po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov – v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti, teda nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom. Testovanie v kombinácii s ďalším pozitívnym efektom zákazu vychádzania upraví epidemiologické podmienky tak, že od 1. februára už bude možné uvoľňovať opatrenia vrátane otvárania škôl.

ČO BUDE BEZ NEGATÍVNEHO TESTU ZAKÁZANÉ?

 • ísť do práce
 • ísť do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu , cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
 • ísť na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov
 • ísť na cestu za účelom vycestovania do zahraničia i späť
 • ísť do prírody alebo individuálne športovať v okrese (výnimku majú osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov)
 • dospelí sprevádzať deti do škôlky alebo školy
 • ísť na orgán verejnej moci, za účelom vykonania výkonu, ktorý sa nedá vybaviť na diaľku

BEZ TESTU BUDE DOVOLENÉ

 • ísť do najbližšieho obchodu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb
 • ísť lekárovi na preventívnu prehliadku, plánovanú i neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vrátane sprevádzania blízkej osoby
 • ísť na PCR test, antigénový test alebo očkovanie
 • ísť na pohreb, sobáš, krst
 • ísť sa postarať o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná
 • ísť venčiť psa a mačky do 1000 metrov od bydliska, starať sa o hospodárske zviera, navštíviť veterinára
 • dieťa môže ísť do materskej školy, žiak prvého stupňa môže ísť do školy
 • dieťa a sprevádzajúca osoba môže ísť za osobou, ktorá má právo na styk s dieťaťom
 • rodič môže ísť s dieťaťom odovzdať ho inému rodičovi v striedavej starostlivosti alebo sa s ním stretnúť
 • presunúť sa do zariadenia sociálnych služieb
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov, ŤZP na vozíčku, do 1000 metrov od bydliska, buď samostatne alebo s členmi domácnosti
 • dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • ísť na súdne pojednávanie

Stredoslovenská distribučná a.s. informuje…

TLAČOVÁ SPRÁVA

17.12.2020

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac.

„Vďaka novému systému stačí zákazníkom internetové pripojenie a môžu si vybaviť prípojku, nechať si posúdiť možnosť pripojenia ešte pred výstavbou nehnuteľnosti, požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo o vytýčenie našich sietí, nahlásiť odpočet elektromera, zmenu odberateľa, alebo odkonzultovať technické zmeny,“ vymenovala časť možností Anna Rechtoríková, riaditeľka divízie zákaznícke služby SSD. Dodala, že veľkým prínosom je aj možnosť priebežného sledovania stavu jednotlivých žiadostí a priamej online komunikácie s pracovníkom SSD, ktorý ju vybavuje. „Kedykoľvek je tu možnosť skontrolovať si na našej webovej stránke v akom štádiu je proces. Ak nám chýbajú od zákazníka nejaké dokumenty, hneď ho na to upozorníme mailom,“ upresnila.

Distribučná spoločnosť si uvedomuje, že pre laika môže byť vybavovanie nového pripojenia či iných žiadostí náročné, preto na svojom webe ponúka podrobný, ale zrozumiteľný popis jednotlivých krokov. Nové elektronické služby môžu využiť všetci odberatelia z distribučného územia SSD, či už ide o domácnosti alebo podnikateľov na úrovni nízkeho napätia. Energetici plánujú svoje elektronické služby v blízkej budúcnosti postupne rozširovať.

„Ročne prijmeme a spracujeme viac ako 50-tisíc žiadostí. Takmer polovica z nich sa týka nových pripojení. Doteraz sme všetky dostávali poštou. Každý, kto stavia dom alebo kupuje nehnuteľnosť, chce mať elektrinu čo najskôr. Ak využije elektronický systém, prinesie mu to viaceré výhody. Stále však treba počítať s tým, že si treba splniť všetky povinnosti a pozorne čítať naše usmernenia. Nedôslednosť dokáže predĺžiť vybavovanie žiadosti aj o týždne,“ upozornila na veľmi častú chybu Petra Jakubová, vedúca kontaktného centra v Stredoslovenskej distribučnej.

Hoci je nový systém efektívnejší a distribútor ho odporúča využívať v čo najväčšej miere, stále zostáva v ponuke aj možnosť posielať papierové formuláre prostredníctvom pošty.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.

Miroslav Gejdoš
hovorca

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
Slovakia

mob: +421 908 584 033 
tel:    +421 41 519 2502

e-mail: miroslav.gejdos@ssd.sk         

www.ssd.sk

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

V rámci celoplošného testovania osôb na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 31. októbra 2020 a v nedeľu 01. novembra 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. v Kultúrnom dome Prenčov 186 sa dostavilo 488 občanov. Všetky testy boli negatívne. Testovali sa občania obcí Prenčov a Beluj, chatári, ale aj cezpoľný – občania SR.

ODBEROVÉ MIESTO JE V BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU – VCHOD CEZ HLAVNÚ BRÁNU OD AUTOBUSOVEJ ZÁSTAVKY

SOBOTA 31. 10. 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Odporúčané časy pre testovanie za účelom zamedzenia vznikaniu dlhých radov pre občanov:

07.00 do 12.00 hod. Dolný koniec od predajne COOP Jednota, ulice Sigeť, rómska osada, Dolné majere a občania obce Beluj
13.00 do 22.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere

NEDEĽA 01. 11. 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.


07.00 do 12.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere
13.00 do 16.00 hod. Horný koniec po predajňu COOP Jednota, ulica Za potokom, Štrát, Čistá voda a Horné majere
16.00 do 22.00 hod. Dolný koniec od predajne COOP Jednota, ulice Sigeť, rómska osada, Dolné majere a občania obce Beluj

Posledný ster bude vykonaný o 21.30 hod.

V čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. testovanie neprebieha, pracovníci majú obednú prestávku. Odberné miesto bude uzatvorené.

Občanom mladším ako 10 rokov a občanom starším nad 65 rokov odporúčame testovania sa nezúčastniť. Rovnako odporúčame testovania sa nezúčastniť osobám, ktoré majú diagnostikovanú vážnu chorobu.
Chceme upozorniť, aby sa v čo najväčšej miere dodržiaval termín a čas stanovený obcou, čím sa vyhneme zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb pred odberným miestom a minimalizujeme možné riziko prípadnej nákazy.
Na testovanie sa dostavte v ochrannom rúšku a s preukazom totožnosti a v prípade detí do 15 rokov s preukazom poistenca. 
Testovanie je dobrovoľné. Na testovaní za nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní v nemocniciach. Testovania sa môžete zúčastniť na ľubovoľnom odbernom mieste, nemusí to byť v mieste Vášho trvalého bydliska.
V prípade pozitívneho výsledku nastupujete do 10-dňovej karantény a kontaktujete svojho obvodného lekára telefonicky alebo e-mailom.

V prípade objektívnych príčin, napr. výkon zamestnania, sa občania môžu zúčastniť testovania aj mimo naplánovaného harmonogramu.

Informácia o priebehu testovania v odbernom mieste:

 • odparkovanie vozidla bude možné na parkovisku pri materskej škole
 • hlavný vchod je cez hlavnú bránu Kultúrneho domu od autobusovej zástavky, PROSÍME O DODRŽIAVANIE ROZOSTUPOV A POKYNOV ČLENOV ODBEROVÉHO TÍMU
 • dezinfekcia rúk
 • registrácia testovanej osoby pri administratívnom pracovníkovi
 • vyfúkanie nosa a odkašľanie pred odberom
 • dezinfekcia rúk
 • vstup do objektu na odberové miesto podľa smerových tabúľ (sála KD)
 • vykonanie odberu
 • presun do čakacej miestnosti na dobu 15 – 30 minút (zasadačka KC)
 • na vyzvanie členom odberového tímu si prevezmete certifikát s výsledkom testu
 • opustenie miestnosti bočným východom (od COOP Jednoty).

MOBILNÉ TESTOVANIE U OBČANOV DOMA SA NEUSKUTOČNÍ. Testovať sa bude iba v odbernom mieste (Kultúrny dom).

Voľné pracovné miesto

Mäsovýroba p. Lihotský hľadá šoféra na rozvoz mäsa. Práca od cca 5.00 hod. do 15.00 hod. Flexibilného, nekonfliktného. Nástup aj hneď. V prípade záujmu kontaktujte p. Lihotského na tel. čísle 0948 008 790

Zmena harmonogramu zvozu komunálneho odpadu

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Prenčov od mesiaca JÚN 2020 sa bude konať v nasledovných termínoch – vždy v piatok:
05. 06. 2020
26. 06. 2020
17. 07. 2020
07. 08. 2020
28. 08. 2020
18. 09. 2020
09. 10. 2020
30. 10. 2020
20. 11. 2020
11. 12. 2020 

O jednotlivých termínoch zvozov separovaného obpadu Vás budeme včas informovať vyhlásením v miestnom rozhlase a zaslaním SMS oznamu.

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

 • Pri príjme volaní od občanov s podozrením na výskyt koronavírusu, operátor/operačný dôstojník zabezpečí spracovanie týchto volaní v spolupráci s operátormi Záchrannej zdravotnej služby; operátor krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zabezpečí vyslanie dedikovaného vozidla na odber vzoriek, postupuje podľa svojich interných predpisov a taktiež informuje územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 • Občana, ktorý volá kvôli samotnému koronavírusu a nehlási prípad podozrenia nákazy upozornite, že volá na tiesňovú linku určenú pre stavy tiesne a informujte, že na podávania informácií o koronavíruse slúžia linky Úradu verejného zdravotníctva, linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva a taktiež, že ich všeobecný ošetrujúci lekár ich telefonicky usmerní. Informácie získajú aj na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva. Nech skúsia zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.
 • Pri opakujúcich sa informatívnych volaniach slušne upozornite volajúceho, že blokuje tiesňovú linku a volá neoprávnene a že nie ste pracovník call centra ani nemáte na starosti informačnú linku a neviete mu kvalifikovane zodpovedať na jeho otázky a naozaj musí zavolať tam, kde sa tematike vo veci ktorej volá, venujú.
 • Občana, ktorý volá a nejde o stav tiesne ani mimoriadnu udalosť a dožaduje sa informácií, ktoré ani nepatria pod gesciu Ministerstva vnútra SR informujte, podľa povahy otázok, napríklad, že:
 • K tomu či musí podstúpiť karanténu, keď prejde cez hranice – nech sa obratí na Úrad verejného zdravotníctva, resp. regionálny úrad verejného zdravotníctva cez ich infolinky. Skúste zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.
 • K tomu, či je nejako obmedzené zásobovanie, preprava, doprava cez hranice s inými štátmi, k tomu, že niekto musí niečo previesť, či už ako tovar alebo ako dopravca – nech sa obráti na Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde mu budú vedieť poskytnúť informácie, keďže tieto otázky nespadajú do pôsobnosti MV SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111  alebo 02/5949 4111.
 • Pri otázkach k výrobe, činnosti výrobných podnikov – nech sa obratí na Ministerstvo hospodárstva SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111.   
 • Pri otázkach školských výletov, zájazdov, vyučovania, prerušenia činnosti škôl a obdobne – nech sa obratí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Skúste zavolať na 02/59 374 111.
 • Pri otázkach kultúrnych akcií a návštev kín, divadiel, filharmónií – nech sa obratí na Ministerstvo kultúry SR. Skúste zavolať na 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114.
 • Fungovanie taxi služieb, autobusových a železničných dopravcov – nech sa obratí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Skúste zavolať na 02/5949 4111.

Všetky vyššie uvedené čísla sú infolinky iných ministerstiev, za ktorých dostupnosť neručíte.

Analogicky pri ďalších otázkach podľa ich povahy je potrebné odporúčať ten rezort, ktorý usudzujete, že problematiku, na ktorú sa občan dopytuje, má v gescii.

MIMORIADNA ZMENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. na základe nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja s platnosťou od 2. apríla 2020 do odvolania mení cestovný poriadok liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na mimoriady režim “COVID-19”, v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách poskytované v mimoriadne obmedzenom rozsahu.
Aktualizované cestovné poriadky nájdete zverejnená na https://www.sadzv.sk/

Do Banskej Štiavnice z Prenčova pôjdu autobusy v nasledovných časoch:
Prenčov ZŠ                    5.23 h., 6.34 h., 6.52 h., 9.38 h., 13.19 h., 15.13 h., 17.37 h.
Prenčov Jednota            5.21 h., 6.32 h., 9.37 h., 13.17 h., 17.35 h.
Prenčov RD                    5.20 h., 6.30 h., 9.35 h., 13.15 h., 17.34 h.

Na Prenčov z Banskej Štiavnice pôjdu autobusy v nasledovných časoch:
B. Štiavnica MsÚ           8.20 h., 12.10 h., 16.05 h.
B. Štiavnica Drieňová    6.10 h., 8.26 h., 12.16 h., 15.20 h., 16.12 h., 18.35 h
B. Štiavnica križovatka  6.13 h., 6.26 h., 8.30 h., 12.20 h., 14.30 h., 15.25 h., 16.15 h., 18.40 h.