Archív výziev VO

ARCHÍV  VýzIEV na predloženie cenovej ponuky
 
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – palivové drevo
pdf Výzva na predkladanie ponúk – stravné lístky
pdf  Výzva PD Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRKv obci Prenčov
pdf Výzva na predkaladanie ponúk – 2.1. Vzdelávanie dospelých z MRK
pdf Výzva na predkladanie ponúk – fitness zariadenie
pdf Výzva na predkladanie ponúk – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
pdf Výzva na predkladanie ponúk – Interiérové vybavenie
pdf Výzva na predkladanie ponúk – Výpočtová technika, Telekomunikačná technika, Komunikačná infraštruktúra, Softwér
pdf Výzva na predkladanie ponúk – PD škola
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – stavebný materiál
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – kancelárske potreby
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – osobné ochranné pomôcky
pdf  Výzva na predkladanie ponúk  STRAVNÉ POUKÁŽKY
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – stavebné rezivo PO DOPLNENÍ
pdf  Výzva na predkladanie ponúk pdf – Dodávka a montáž zavlažovacieho systému pre projekt Modernizácia športového areálu v obci Prenčov
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – spotrebný materiál
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – Osobné ochranné pomôcky
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – lektor kurzov
pdf  Výzva na predkladanie ponúk pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – MONITOR
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – riady, poháre, príbory, doplnky kuchynských spotrebičov
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – ODEVY
pdf  Výzva na predkladanie ponúk po oprave
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – STAVEBNÝ MATERIÁL
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – Občerstvenie počas vzdelávania
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – Zariadenie a vybavenie ZŠ s MŠ + Zmluvy
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – sadivá, sejivá, …
pdf Opakovaná výzva na predkladanie ponúk – zariadenie a vybavenie +  Zmluva
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia MI v obci Prenčov + zmluva o dielo – rekonštrukcia MI
pdf  Vyzva na predlozenie ponuky – interiérové vybavenie MŠ2

Príloha č. 1 ZMLUVA IV MS

Ilustrácia – IV MŠ 2

pdf   Výzva na predloženie ponuky

PD Zberný dvor vo formáte PDF

Výkaz výmer Zberný dvor Prenčov

Vysvetlenie súťažných podkladov ZBERNÝ DVOR PRENČOV

Vysvetlenie súťažných podkladov ZBERNÝ DVOR PRENČOV 2

Vysvetlenie súťažných podkladov ZBERNÝ DVOR PRENČOV 3

pdf   Vyzva na predlozenie ponuky – POD  
pdf   Vyzva na predlozenie ponuky – MI – rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Prenčov
pdf  Výzva na predkladanie ponúk – Veselé zvieratkáPríloha č. 1 Výzvy: zmluva o dielo – veselé zvieratká

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

 Vyzva na predlozenie ponuky – kriminalita
  Nákup športovej výbavy – prieskum trhu
 Nákup športovej výbavy – prieskum trhu – Aktualizácia č. 1
7497_zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk

pdf Výzva na predloženie ponuky Senior Park Prenčov – prístavba
Projektová dokumentácia Senior Park Prenčov – prístavba
VV Senior Park Prenčov – prístavba

Výzva na predloženie ponuky – dodávka a distribúcia EE
Výzva na predloženie ponuky – Senior Park 2021

pdf