Zmluvy 2019

 

Zmluvy – rok 2019
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2019
pdf  Dodatok č. 1 – Zmluva o dielo č. 1-2010 o prenájme priestorov v KD v Prenčove – KADERNÍCTVO
pdf  DODATOK č. 1 – ZMLUVA o prepravnej službe  – poskytovateľ S. O. V. I.  n.o.
pdf   Dotácia na rok 2019 – Senior Park Prenčov

 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – text 1272-2019-M_ODFSS

Príloha č. 1 – text

pdf  Zmluva o dielo – Gipsy Čáve
pdf  Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Prenčov v roku 2019 číslo 2-2019
OFK ŠTART Prenčov
pdf   Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpodov – rok 2019
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti – 26.02.2019
pdf   zmluva_19-452-00796 – Fond na podporu umenia
pdf   Dmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 39 697
pdf   Dohoda o poskytnutí príspevku č. 19-27-50J-25-NS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
pdf   Dodatok č. 1 – Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-2017 – Turský, Weber
pdf   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 č. 573-2019-ODDRF z BBSK (PDH 2019)
pdf   Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu – rok 2019
pdf   Dodatok č. N20160225006D03 (komunitné centrum)
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti – 7. máj 2019
pdf   Dohoda o poskytnutí dotácie na rok 2019 – eMKLub Kremnica
pdf   Dodatok č. 1 – Zmluva č. 2-2011 (ukončenie Zelovoc)
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti – 3. jún 2019
pdf   Dohoda o poskytnutí dotácie na rok 2019 – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo B. Bystrica
pdf   Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní úhol matriky
pdf   Dohoda č. 19-27-012-13 (menšie obecné služby)
pdf   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (50j) č. 19-27-50J-32-NS
pdf   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 19-27-52A-121
pdf   Dodatok č. N2016032305D01 (Terénna sociálna práca v obciach I.)
pdf
pdf  

 

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf