ZKO a separovaný odpad

O vývoz ZKO a zvoz separovaného odpadu v obci Prenčov sa starajú Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica.

Vývoz ZKO sa uskutočňuje každé 2 týždne, a to v stredu:

 

MESIAC :               Dňa :                Dňa :
JANUÁR : 03.01.2018    streda 17.01.2018     31.01.2018     streda
FEBRUÁR : 14.02.2018    streda 28.02.2018     streda
MAREC : 14.03.2018   streda 28.03.2018     streda
APRÍL : 11.04.2018    streda 25.04.2018     streda
MÁJ : 09.05.2018    streda 23.05.2018     streda
JÚN : 06.06.2018    streda 20.06.2018     streda
JÚL : 04.07.2018    utorok 18.07.2018     streda
AUGUST : 01.08.2018    streda 15.08.2018       streda

30.08.2018     štvrtok

SEPTEMBER : 12.09.2018    streda 26.09.2018     streda
OKTÓBER : 10.10.2018    streda 24.10.2018     streda
NOVEMBER : 07.11.2018    streda 21.11.2018     streda
DECEMBER : 05.12.2018    streda 19.12.2018     streda

Separácia odpadu sa uskutočňuje kontajnermi, ktoré sú rozmiestnené po obci – pri predajni Jednota, s.d. a pri Remeselníckom dome.  Zvoz separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky) sa uskutočňuje 1x mesačne, štvrtok.

 Raz mesačne sa uskutočňuje aj zber plastov od občanov.

Zber triedeného odpadu sa uskutočňuje:

                              ŽLTÉ  VRECIA                                                                              MODRÉ  VRECIA

                  TRIEDENÝ  ZBER   PLASTOV :                                                    TRIEDENÝ ZBER  PAPIERA:

 

MESIAC: Deň zberu : MESIAC: Deň zberu :
Január : 10.01.2018     streda Január :
Február : 07.02.2018     streda Február :
Marec  : 07.03.2018     streda Marec :
Apríl : 04.04.2018     streda Apríl : 05.04.2017     streda
Máj : 03.05.2018     streda Máj : 31.05.2017     streda
Jún : 27.06.2018     streda Jún :
Júl : 25.07.2018     streda Júl : 23.08.2017     streda
August : 22.08.2018     streda August :
September : 19.09.2018     streda September : 18.10.2017     streda
Október : 17.10.2018     streda Október :
November : 14.11.2018     streda November :
December : 12.12.2018     streda December :