Obecná pálenica

O Z N A M

OBEC PRENČOV OZNAMUJE, ŽE SEZÓNA V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI V PRENČOVE SA KONČÍ V UTOROK 16. APRÍLA 2019,

!!! POSLEDNÝ MOŽNÝ TERMÍN PRE PÁLENIE JE V PONDELOK 15. APRÍLA 2019 !!!

KONTAKT NA PÁLENIČIARA JE 0911 335 389


OBEC PRENČOV OZNAMUJE, ŽE SEZÓNA V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI V PRENČOVE ZAČALA

OD  3. AUGUSTA 2018.

ZÁUJEMCI O VYPÁLENIE OVOCNÉHO KVASU V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI V PRENČOVE SA MÔŽU NAHLÁSIŤ :

  • NA TEL. ČÍSLE 0911 335 389 – P. EČEK (páleničiar)
  • OSOBNE NA OBENOM ÚRADE
  • E-MAILOM NA LELEKOVA.OCU@PRENCOV.SK

PESTOVATEĽ SI MUSÍ PRINIESŤ PALIVOVÉ DREVO

Zodpovedná vedúca:  Leleková Lýdia
Kontakt:      0911 482 205 
 

V našej obci je zriadená pestovateľská pálenica, ktorá funguje pod správou obce už od roku 1992. O služby tejto prevádzky je záujem nielen u miestnych obyvateľov, ale aj u záujemcov z okolia.

Prevádzka sa nachádza v miestnej časti Štrát (smer Beluj, napravo).

Otvorená je podľa záujmu o využitie páleničiarskych služieb. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u páleničiara.

 

 

PA 1

PA 2