Úradná tabuľa

Obec Prenčov obdržala dňa 29. 01. 2019 na zverejnenie verejnú vyhlášku, ktorú nájdete aj na úradnej tabuli pri OcÚ: verejná vyhláška – výrub, zverejnčná od 29. 01. 2019 do 13. 02. 2019

 

Obec Prenčov obdržala dňa 23. 01. 2019 na zverejnenie verejnú vyhlášku, ktorú nájdete aj na úradnej tabuli pri OcÚ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mesto Banská Štiavnica oznamuje o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam o uvoľnenej pozícii BŠ

Príloha č. 4a Súhlas osobné údaje