Úradná tabuľa

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok, 28. marca 2019 o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce v budove Obecného úradu, viac podrobností nájdete v pozvánke: Pozvánka č. 5 – 28. 3. 2019

Návrh nového Štatútu obce Prenčov – statut-obce Prenčov
Návrh nového Rokovacieho poriadku – Rokovací poriadok obce Prenčov
Návrh nových Zásad odmeňovania – Zásady-odmeňovania-poslancov

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie verejnú vyhlášku, zverejnená 21. marca 2019 po dobu 30 dní:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mesto Banská Štiavnica oznamuje o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam o uvoľnenej pozícii BŠ

Príloha č. 4a Súhlas osobné údaje