Úradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa v mesiaci júl 2018 uskutoční vo štvrtok, 26. 07. 2018 o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce na Obecnom úrade, ďalšie podrobnosti nájtede v pozvánke: Pozvánka na 37. zasadnutie – 26. 7. 2018

Obec Prenčov zverejnila Výročnú správu za rok 2017 , ktorú nájdete aj na tomto odkaze: Výročná správa za rok 2017 konsolidovaná

     Mesto Banská Štiavnica oznamuje o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam o uvoľnenej pozícii BŠ

Príloha č. 4a Súhlas osobné údaje