Úradná tabuľa

 

 

 

Obec Prenčov zverejnila návrhy Všeobecne záväzných nariadení, a to:

Zasadnutie OZ v Prenčove sa uskutoční vo štvrtok, 30. mája 2019 o 18.00 hod. Viac informácií sa dozviete v priloženej pozvánke: Pozvánka č. 7 – 30.5.2019

Obec Prenčov zverejňuje návrh záverečného účtu obce Prenčov za rok 2018 : Záverečný účet obce Prenčov za rok 2018(1) a zároveň zverejňujej aj návrh Výročnej správy obce Prenčov za rok 2018: Výročná správa za rok 2018 konsolidovaná – návrh

Obec Prenčov zverejňuje čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2019 za 1. Q 2019, t.j. do 31.03.2019:
OcU čerpanie príjmy k 31.3.2019
OcU Čerpanie výdavky k 31.3.2019
ZŠ s MŠ čerpanie výdavky k 31.3.2019
ZŠ s MŠ čerpanie príjmy k 31.3.2019
sumarizácia