Úradná tabuľa

 

Zasadnutie OZ v Prenčove sa uskutoční vo štvrtok, 30. mája 2019 o 18.00 hod. Viac informácií sa dozviete v priloženej pozvánke: Pozvánka č. 7 – 30.5.2019

Obec Prenčov zverejňuje návrh záverečného účtu obce Prenčov za rok 2018 : Záverečný účet obce Prenčov za rok 2018(1) a zároveň zverejňujej aj návrh Výročnej správy obce Prenčov za rok 2018: Výročná správa za rok 2018 konsolidovaná – návrh

 

Obec Prenčov zverejňuje V Ý Z V U na výberové konanie na pozíciiu RIADITEĽ ZAKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU PRENČOV, podrobnosti nájdete v priloženom dokumente: výberové konanie vyhlásenie

Obec Prenčov zverejňuje čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2019 za 1. Q 2019, t.j. do 31.03.2019:
OcU čerpanie príjmy k 31.3.2019
OcU Čerpanie výdavky k 31.3.2019
ZŠ s MŠ čerpanie výdavky k 31.3.2019
ZŠ s MŠ čerpanie príjmy k 31.3.2019
sumarizácia

 

 

    Mesto Banská Štiavnica oznamuje o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam o uvoľnenej pozícii BŠ

Príloha č. 4a Súhlas osobné údaje