Úradná tabuľa

obec Prenčov zverejňuje nasledovnú verejnú vyhlášku po dobu 15 dní:

 

   Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa uskutoční vo štvrtok, 26. 09. 2019, bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke: Pozvánka č. 10 – 26.9.2019

Zasadnutie OZ v Prenčove sa uskutoční vo štvrtok, 30. mája 2019 o 18.00 hod. Viac informácií sa dozviete v priloženej pozvánke: Pozvánka č. 7 – 30.5.2019