TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

     Obec Prenčov pokračuje aj v roku 2016 s realizáciou projektu Terénna sociálna práca v obciach a od septembra 2016 aj v Prenčove nájdete Terénnu sociálnu pracovníčku, ktorou je Mgr. Božena Bahledová. Jej kancelária sa nachádza v Remeselníckom dome a môžete ju kontaktovať emailom tspprencov@gmail.com a aj na telefónnom čísle 0902 823 311.

Kancelária je otvorená denne:

Pondelok od 9.00 – 17.00 hod.

Utorok až piatok od 7.00 – 15.00 hod.

     V náplni jej práce je napríklad pomoc v sociálnej oblasti, pomoc osobám so zdravotným postihnutím,  nevládnym starším ľuďom a ich opatrovateľom v rodine. Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby a podobne.

     Cieľom Terénnej sociálnej práce je pomôcť klientom – občanom pri riešený rôznych problémov ako napríklad:

♦ Zamestnanosť: pomoc a asistencia pri hľadaní zamestnania, asistencia pri písaní žiadostí do zamestnania…

♦ Bývanie: poradenstvo a pomoc v oblasti bývania, asistencia pri zabezpečovaní palivového dreva, asistencia pri vyhotovení žiadosti o nájomné byty…

♦ Zdravie: spolupráca a konzultácie s lekármi, sprevádzanie a asistencia pri výbere liekov…

♦ Financie a hospodárstvo: asistencia a poradenstvo pri splátkových kalendároch, poradenstvo, asistencia a sprostredkovania komunikácie so spoločnosťami, ktoré poskytli úvery, presun jednotlivých splátok..

♦ Sociálneho zabezpečenia: asistencia pri evidencií na Úrade práce, asistencia pri vybavovaní náhradného bývania napr. zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb.., pomoc poradenstvo a asistencia pri vybavovaní kompenzačného príspevku, asistencia pri vybavovaní starobného alebo invalidného dôchodku, opatrovateľskej služby, či náhradnej rodinnej starostlivosti.

♦ Odborné sociálne poradenstvo v mnohých oblastiach: rôzne závislosti, prevencia a poradenstvo v postpeniterciárnej starostlivosti, asistencia a sprevádzanie klienta pri umiestnení do reedukačného zariadenia a podobne.

Mgr. B. Bahledová

logo_implementacna_agentura