Zmena v úradných hodinách

od 1. júna 2016 sa na Obecnom úrade pracuje v zmenených úradných hodinách

oznam1