Info – kanál obce Prenčov

Jednoduchosť komunikácie s občanmi a zákazníkmi

Služba SMS-Info umožňuje samosprávam (obec, mesto, samosprávny kraj), firmám a iným organizáciám jednoduchým spôsobom rozposielať krátke správy občanom a zákazníkom prostredníctvom SMS a e-mailu.Pre samosprávy je služba modernou obdobou obecného rozhlasu

na rýchle a aktívne informovanie občanov o verejných záležitostiach. Pre firmy a iné organizácie je účinným nástrojom komunikácie so zákazníkmi.

Okruhy informácií (témy správ)

Pre správy rôzneho druhu a obsahu (napr. o kultúre, športe, činnosti samosprávy…) je možné zriadiť samostatné informačné kanály. Občan alebo zákazník si vo svojich nastaveniach určí, ktoré správy a akým spôsobom chce prijímať, či cez SMS alebo emailom.

Prihlasovanie do služby

Všetci používatelia služby, odosielatelia aj prijímatelia, sa do služby prihlasujú prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré získali registráciou v službe e-ID.

Po kliknutí na obrázlogo-sms-info-whiteok sa môžete prihlás

SMS-info(schéma)

Pre registráciu kliknite na odkaz a pokračujte podla uvedeného postupu:

http://e-id.sk/identity/registraciaOsoby.do?returnURL=https%3A%2F%2Fsms-info.sk%3A443%2Fmessenger%2Ffoyer.do%3FodosielatelId%3D00320943

Ako postupovať pre nastavenie príjmu správ:
1. Registrácia v službe e-ID – týmto získate prihlasovacie meno a heslo
a) Vyplňte registračný formulár na stránke: https://e-id.sk/identity/registraciaOsoby.do
b) Na uvedenú emailovú adresu dostanete email potvrdzujúci registráciu. Aby ste potvrdili, že emailová adresa patrí skutočne Vám, je potrebné kliknúť na odkaz uvedený v emaili.
c) Po potvrdení Vašej emailovej adresy ste úspešne zaregistrovaný so svojim prihlasovacím menom a heslom.
2. Prihlásenie na odber správ v SMS-info
a) Prejdite na stránku prihlásenia v službe SMS-info: https://sms-info.sk/messenger/odosielatelOverview.do
b) V zozname zvoľte Vašu samosprávu.
c) Prihláste sa Vašim menom a heslom z e-ID a potvrďte, že súhlasíte s podmienkami.
d) Pre zobrazené kanály zaškrtnite spôsob doručovania správ a Uložte zmeny.
poznámka: Kanál je niečo ako téma, na ktorú samospráva odosiela správy. Ku každému kanálu si môžete nechať zasielať správy iným spôsobom alebo vôbec. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.
Gratulujeme, odteraz úspešne prijímate správy Vašej samosprávy!