Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov

Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov

je dostupná v režime na počkanie

na najbližšej pošte: Banská Štiavnica a Krupina

Pozn. Vybavenie žiadosti na matrike trvá 2 – 3 týždne.