Obecná knižnica

Obecná knižnica Prenčov

Obecná knižnica bola obohatená o novú zbierku kníh, vďaka Opačnému programu vzdelávanie. Veríme že nové tituly oslovia mnohých čitateľov. Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch KD na poschodí.

Otváracie hodiny  počas školského roka :

utorok 7:00-14:30

streda 9:30-17:00

štvrtok 7:00-14:30