Kontajner na šatstvo a textil

Nový kontajner na obnosené šatstvo a textil je umiestnení pri dome služieb Jednota v centre obci. Občania môžu svoje prebytočné  šatstvo kedykoľvek vhodiť do špeciálneho kontajnera. Nadácia ECO po naplnení kontajnera textílie vyvezie a roztriedi. Zachovalé šatstvo bude odovzdané na sociálne účely, pomôže ľudom v núdzi. Zostávajúce vyradené šatstvo je určené na ďalšie spracovanie. Prosíme občanov aby do kontajnera vhadzovali čisté a zabalené oblečenie, textil, obuv, hračky.