Elektronická podateľňa

     Obec Prenčov spustila v mesiaci jún 2013 novú službu. Je ňou elektronická podateľňa, prostredníctvom ktorej môžete podávať žiadosti.

     Žiadosti prijímané prostredníctvom elektronickej podateľne musia obsahovať zaručený elektronický podpis. Styk s elektronickou podateľňou je časovo vymedzený na pracovné dni od 8.00 do 14.00 hod., prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:

     podatelna@prencov.sk

alebo prostredníctvom elektronickej schránky (eDesk) obce na Ústrednom portáli verejnej správy.