Archív kategorií: Uvodne

Články, ktoré sa zobrazia na úvodnej stránke

PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA INFORMUJE

     Oznamujeme záujemcom o vypálenie kvasu v našej pálenici, aby sa čím skôr nahlásili na pálenie u páleničiara na tel. čísle 0902 644 462. V opačnom prípade budeme nútení pálenicu uzavrieť a viac sa v tomto roku neotvorí.

     Obec Prenčov zahájila sezónu v roku 2017 od 23. októbra.  

     Priemerná cena za 1 liter vyrobeného destilátu (pálenky) je priemere od 3,80 do 4,00 € cena záleží od vypáleného množstva z jedného kotlíka a od stupňovitosti. Pestovateľ si musí priniesť palivové drevo.

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A UZATVORENÍ OBECNÉHO ÚRADU V TOMTO ČASE

  Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniech distribučnej sústavy bude v dňoch 13., 14., 15., 16., 20. a 22. 11. 2017 v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie v hornej časti obce – rodinné domy súp. čísla od 1 až po 57 a súp. čísla od 165 po 300.

          Z tohto dôvodu oznamujeme občanom, že obecný úrad v Prenčove bude v tieto dni pre verejnosť zatvorený.

          V prípade potreby sa kontaktujte telefonicky priamo s pracovníčkou, ktorú potrebujete na telefónnom čísle:

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce      0903 482 205

Bc. Dominika Ečeková, odb. referentka   0911 482 204 (vodovod, čov, byty, stav. úrad, podateľňa)

Anna Kriegerová, odb. referentka            0911 956 491 (dane a poplatky, cintorín. poplatky, SHR)

Lýdia Leleková, odb. referentka               0911 482 205 (matrika, mzdy, personalistika)

Ďakujeme za pochopenie

Nájom za pôdu vo forme naturálií

     AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo oznamuje vlastníkom pôdy, že nájom za pôdu bude vydávať vo forme naturálií – pšenica, jačmeň, kukurica. 

 

     Je potrebné, aby si vlastníci nahlásili druh naturálií na telefónnom čísle 045 / 559 11 00 alebo 0908 296 687.

 

     Pre viac informácií kontaktujte AGROSPOL Hontianske Nemce.

„Ponáhľajte sa domov radšej pomaly“

     V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (v období od 1. januára do 31. januára 2017 došlo k 110 dopravným nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa zranilo ťažko a 39 ľahko).

    Z tohto dôvodu v spolupráci so zástupcami Krajského riaditeľstva PZ SR Banská Bystrica apelujeme na občanov – vodičov, aby sa zamysleli nad svojim správaním sa v cestnej premávke a predišli tak vážnym dopravných nehodám, pri ktorých dochádza k nenahraditeľným stratám na ľudskom živote a zdraví.

 

             

 

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV FITNESS KC Prenčov.

Od 1.2. 2017 je pre vstup do Fitness potrebná permanentka,

ktorú si môžete vybaviť u pracovníkov Komunitného centra Prenčov.

Členský poplatok je: štvrťročne € 3

                                    ročne        € 10

Otváracie hodiny Fitness centra sú: 9:00 hod. – 21:00 hod.

Od 15:00 hod. sú kľúče do Fitness centra k dispozícii u p. Moniky Buzalkovej v cukrárni.

Kniha o obci Prenčov.

 

Obec Prenčov vydala svoju prvú knihu o obci s názvom „PRENČOV – STOPY V HISTÓRII“ Dočítate sa v nej o dávnej minulosti, ale aj o súčasnosti. Nechýba spolková činnosť, fotografie, historické pamiatky a prírodné zaujímavosti. Venujte darček svojim blízkym v podobe tejto knižnej publikácie, ktorá ich určite poteší a pokiaľ už nebývajú v našej obci, pripomenie im ich rodnú dedinu.

Cena publikácie je €15.