Mesačné archívy: jún 2022

Príjmeme brigádnikov

Obec Prenčov príjme na letné mesiace júl a august brigádnikov na sezónnu prácu ako napr. kosenie. Podmienkou pre nástup je vek minimálne 16 rokov. Hodinová mzda 4 € + odmena.
Termín na prihlásenie záujemcov je pondelok, 27. jún 2022 do 14.00 hod. na Obecnom úrade.

VOĽBY 2022

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie ohľadom volieb, ktoré sa uskutočnia v roku 2022.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v jeden deň, a to v sobotu, 29. októbra 2022 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy 2022 – zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Mgr. Dominika Ečeková

Kontakt:

  • Sídlo: Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300
  • Telefón: 045 / 672 62 44
  • Mobil: 0911 482 204
  • Email: ecekova.ocu@prencov.sk

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie na Obecnom úrade v Prenčove v úradných hodinách t.j. od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hod. a v utorok 30.8.2022 do 24:00 hod.