Mesačné archívy: máj 2020

Zmena harmonogramu zvozu komunálneho odpadu

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Prenčov od mesiaca JÚN 2020 sa bude konať v nasledovných termínoch – vždy v piatok:
05. 06. 2020
26. 06. 2020
17. 07. 2020
07. 08. 2020
28. 08. 2020
18. 09. 2020
09. 10. 2020
30. 10. 2020
20. 11. 2020
11. 12. 2020 

O jednotlivých termínoch zvozov separovaného obpadu Vás budeme včas informovať vyhlásením v miestnom rozhlase a zaslaním SMS oznamu.