Vitajte na stránkach obce Prenčov

Obec Prenčov zverejnila dňa 29. 07. 2022 zámer na odpredaj pozemku, ktorý nájdete nižšie:

Obec Prenčov vyhlásila otvorené výberové konanie na jedno pracovné miesto, na pracovnú pozíciu TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK, viac informácií nájdete tu: výberové konanie

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRENČOV PRE   ROK   2022

Tlačivo ČESTNÉ VYHlÁSENIE vlastníka nehnuteľnosti o spôsobe odvádzania odpadových vôd, ktoré ste povinný predložiť za každú nehnuteľnosť na obecný úrad nájdete tu: Čestné vyhlásenie

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

 

 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]