Vitajte na stránkach obce Prenčov

SČÍTANIE OBYVATEĽOV

K termínu 31. marec 2021 bolo ukončené samosčítanie obyvateľov. V obci Prenčov sa k tomuto termínu sčítalo takmer 88 % obyvateľov.
Všetci, ktorí sa sčítať zabudli alebo to sami nevedia a nemali možnosť sa samosčítať budú mať možnosť sčítať sa s asistenciou v kontaktnom mieste. Asistované sčítanie obyvateľov sa realizuje v období od pondelka 03. mája 2021 do nedele 13. júna 2021. Sčítať sa môžete s asistenciou v kontaktnom mieste, ktoré je zriadené v budove Obecného úradu na prízemí alebo môžete požiadať o návštevu asistenta sčítania priamo doma. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0911 482 204.
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta sú nasledovné:
Pondelok 11.00 – 12.00 hod.
Utorok 11.00 – 12.00 hod.
Streda 15.15 – 16.15 hod.
Štvrtok 11.00 – 12.00 hod.
Piatok 11.00 – 12.00 hod.


Upozorňujeme občanov, že sčítanie obyvateľov je zákonnou povinnosťou, za ktorej nesplnenie hrozí uloženie pokuty do výšky 250 EUR.

O Z N A M
Obecný úrad je až do odvolania pre verejnosť zatvorený z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie.

V prípade nevyhnutnej potreby nás môžete kontaktovať telefonicky.
MGR. ALENA CIGLANOVÁ      0903 482 205
MGR. DOMINIKA EČEKOVÁ   0911 482 204
ANNA  KRIEGEROVÁ               0911 956 491
LÝDIA  LELEKOVÁ                  0911 482 205

PRENCOV@PRENCOV.SK

Tlačivo ČESTNÉ VYHlÁSENIE vlastníka nehnuteľnosti o spôsobe odvádzania odpadových vôd, ktoré ste povinný predložiť za každú nehnuteľnosť na obecný úrad nájdete tu: Čestné vyhlásenie

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 obmedzte osobnú návštevu Obecného úradu na nevyhnutnú a vopred sa dohodnite na termíne, prednostne nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu prencov@prencov.sk alebo konkrétne na e-maile a telefonicky na č.:
0903 482 205       Mgr. Ciglanová Alena – starostka@prencov.sk
0911 482 205       Leleková Lýdia – lelekova.ocu@prencov.sk
0911 482 204      Mgr. Ečeková Dominika – ecekova.ocu@prencov.sk
0911 956 491      Kriegerová Anna – kriegerova.ocu@prencov.sk

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   PRE   ROK   2020

PODUJATIE ZRUŚENÉ !!!
Plánované podujatie – Slávnostná akadémia pri príležitosti mesiaca úcty k starším a Akadémia venovaná jubilantom, ktoré boli naplánované na piatok 16. október 2020 boli na základe platných opatrení a nariadení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zrušené.

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

 

 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]