Vitajte na stránkach obce Prenčov

Všetky bližšie informácie nájdete po kliknutí na obrázok

Uverejnenie výsledkov
volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce 

Miestna volebná komisia v Obci Prenčov,
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 524
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 303
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 303
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 297
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 299

účasť vo voľbách bola 57,82 %

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Pavol Kondek 191
2. Peter Krieger 183
3. Miroslava Bartolovicová 180
4. Janka Binderová, Ing. 178
5. Branislav Konečný, Ing. 161
6. Zuzana Krajčovicová 144
7. Martin Slávik, Ing. 136


8. Michal Ďuriga 128
9. Erik Šulek, Bc. 113
10. Iveta Kalužová 58
11. Patrik Kozinský 28

Kandidáti na starostu podľa počtu platných hlasov:
1. Alena Ciglanová, Mgr. 215
2. Erik Šulek, Bc. 84

Voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 524
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 264
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 264
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 232
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 238

účasť vo voľbách bola 50,38 %

Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva BBSK:
1. Pavel Bačík, RNDr. 41
2. Martin Bálik 2
3. Oldřich Havlík, Ing. 5
4. Ľudovít Kaník, Ing. 25
5. Anna Maďarová, Ing. 4
6. Mikuláš Pál, Mgr. 58
7. Lukáš Pellegrini, Mgr. 17
8. Štefan Šulek, Ing. 80

Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na predsedu BBSK:
1. Michal Albert, PhDr, PhD. 6
2. Maroš ČUpka, Bc. 5
3. Rudolf Huliak, Ing. 20
4. Marek Kotleba, Mgr. 27
5. Ondrej Lunter, Mgr. 82
6. Marek Modranský, Mgr. 6
7. Adrian Polóny, PhDr. 57
8. Jozef Sásik, Ing. 5
9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr. 30

ZÁPIS OPRÁVNENÝCH VOLIČOV DO ŠPECIÁLNYCH ZOZNAMOV

Ide o voličov, ktorí majú nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
Žiadosť sa podáva telefonicky do 28. októbra 2022v čase úradných hodín, t.j. od 7.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok28. 10. 2022 najneskôr do 12. hodiny
Žiadosť sa podáva u zapisovateľa MVK Mgr. Dominika Ečeková, tel. kontakt je 0911 482 204 alebo 045 / 672 62 44

Stredoslovenská energetika nám oznámila prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 23. 11. 2022 (streda) v hornej časti obce súp. č. 1 – 57 a 165 – 246, 258, 259, 262, 264, 273, 952 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.
viac informácií nájdete v prílohe: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Obec Prenčov zverejnila dňa 29. 07. 2022 zámer na odpredaj pozemku, ktorý nájdete nižšie:

Obec Prenčov vyhlásila otvorené výberové konanie na jedno pracovné miesto, na pracovnú pozíciu TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK, viac informácií nájdete tu: výberové konanie

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRENČOV PRE   ROK   2022

Tlačivo ČESTNÉ VYHlÁSENIE vlastníka nehnuteľnosti o spôsobe odvádzania odpadových vôd, ktoré ste povinný predložiť za každú nehnuteľnosť na obecný úrad nájdete tu: Čestné vyhlásenie

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

 

 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]