Vitajte na stránkach obce Prenčov

   Obec Prenčov oznamuje, že sezóna v pestovateľskej pálenici v Prenčove začína od 25. 10. 2019.
     Záujemci o vypálenie ovocného kvasu v pestovateľskej pálenici v Prenčove sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle 0944 723 437 u pána Ečeka Jána, bytom Prenčov č. 139,
Pestovateľ si musí priniesť palivové drevo.
Pálenica bude v prevádzke pre záujemcov vždy v piatok v popoludňajších hodinách a v sobotu a nedeľu, po telefonickom dohovore s p. Ečekom.

O Z N A M

OBEC PRENČOV OZNAMUJE, ŽE SEZÓNA V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI V PRENČOVE SA KONČÍ V UTOROK 16. APRÍLA 2019,

!!! POSLEDNÝ MOŽNÝ TERMÍN PRE PÁLENIE JE V PONDELOK 15. APRÍLA 2019 !!!

KONTAKT NA PÁLENIČIARA JE 0911 335 389


PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   PRE   ROK   2019

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

TELEFONICKÝ KONTAKT NA PESTOVATEĽSKÚ PÁLENICU PRENČOV: 0911 335 389

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]