Vitajte na stránkach obce Prenčov

SČÍTANIE OBYVATEĽOV

K termínu 31. marec 2021 bolo ukončené samosčítanie obyvateľov. V obci Prenčov sa k tomuto termínu sčítalo takmer 88 % obyvateľov.
Všetci, ktorí sa sčítať zabudli alebo to sami nevedia a nemali možnosť sa samosčítať budú mať možnosť sčítať sa s asistenciou v kontaktnom mieste. Asistované sčítanie obyvateľov sa realizuje v období od pondelka 03. mája 2021 do nedele 13. júna 2021. Sčítať sa môžete s asistenciou v kontaktnom mieste, ktoré je zriadené v budove Obecného úradu na prízemí alebo môžete požiadať o návštevu asistenta sčítania priamo doma. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0911 482 204.
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta sú nasledovné:
Pondelok 11.00 – 12.00 hod.
Utorok 11.00 – 12.00 hod.
Streda 15.15 – 16.15 hod.
Štvrtok 11.00 – 12.00 hod.
Piatok 11.00 – 12.00 hod.


Upozorňujeme občanov, že sčítanie obyvateľov je zákonnou povinnosťou, za ktorej nesplnenie hrozí uloženie pokuty do výšky 250 EUR.

Tlačivo ČESTNÉ VYHlÁSENIE vlastníka nehnuteľnosti o spôsobe odvádzania odpadových vôd, ktoré ste povinný predložiť za každú nehnuteľnosť na obecný úrad nájdete tu: Čestné vyhlásenie

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   PRE   ROK   2020

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

 

 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]