Vitajte na stránkach obce Prenčov

CHRÍPKOVÉ  PRÁZDNINY
     Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Ferdinanda Coburga rozhodol na základe Metodického usmernenia 15-2005/R z 31. 10. 2005 čl. 5 2c) oprerušení výchovno-vzdelávacieho procesu vorganizačnej zložke „základná škola“ po vyjadrení RÚVZ Žiar nad Hronom včase od 19. 2. 2019 do 22. 2. 2019 vrátane.
     Dôvodom prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu je vyhodnotenie epidemiologickej situácie na škole -výskyt chrípky achrípke podobných ochorení, ktoré 18. 2. 2019 dosiahlo 28% z celkového počtu žiakov spredpokladom rastu. Riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu bude pokračovať 25. 2. 2019 (pondelok).
     Školský klub detí nebude v prevádzke, materská škola aj školská jedáleň je v prevádzke.

PaedDr. Jaroslav Zerola, riaditeľ školy

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom

Polícia v Žiari nad Hronom informuje občanov,
že v  dňoch  28.  02.  2019  a 01. 03. 2019 bude prebiehať sťahovanie oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom a oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom do nových priestorov KAMO centra, ktoré sa nachádza v priestoroch budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom,  M. Chrásteka č. 586/27 (vchod vedľa hlavného vchodu do budovy okresného riaditeľstva).
Od 4. marca 2019 si už teda v Žiari nad Hronom doklady vybavíte v nových priestoroch.
Z uvedeného dôvodu nebudú mať spomínané oddelenia
v  dňoch 28. 02. 2019 a 01. 03. 2019
z technických príčin stránkové hodiny.

 

 

 

 

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   PRE   ROK   2019

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

TELEFONICKÝ KONTAKT NA PESTOVATEĽSKÚ PÁLENICU PRENČOV: 0911 335 389

 

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]