Podsitnianske dni hojnosti

 Podsitnianske dni hojnosti 2017 predbežný program

Súbory a skupiny:

FS Mladosť, Banská Bystrica

FS Krtíšan, Veľký Krtíš

FSk Lubená, Poluvsie

FSk Prenčovan, Prenčov

 

Deti:

DFSk Širinka, Prenčov

FSk Lúčka, Svätý Anton

DFS Podhorčanček, Podhorie

 

Sprievodný program:

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica

FS Mladosť bude robiť „Tancovačku“

Detský kútik

Gazdovský dvor s ukážkami mlátenia obilia

Kováčska vyhňa s ukážkami kováčskeho remesla

Stánky rôznych remeselníkov s ukážkami svojho remesla

Súťaž vo varení fazuľovice

 

Zábava:

Jewel

FS Mladosť – „Tancovačka“ pre dospelych

 

Občerstvenie si pre Vás pripravili:

p. Štefánik a p. Veselovský vo svojich stánkoch

poľovné združenie SITNO

Párančiari z Pukanca

Kuchárska šou – ochutnajte Hont v novom šate

 

 

  V Prenčove na rínku

  Srdečne vás pozývame na XVII. ročník Podsitnianskych  dní hojnosti v Prenčove na rínku. Ľudový festival Vás prekvapí komornou atmosférou, kvalitným folklórnym programom a tradičným Hontianskym jedlom. Príďte sa aj Vy presvedčiť, že pod velebným Sitnom prebývajú pohostinní ľudia s dobrým  srdcom. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt, s možnosťou vyskúšať si ich na vlastnenej koži.

  O PODUJATÍ

  Positnianske dni hojnosti v Prenčove na rínku sú koncipované ako ľudový festival zameraný na zviditeľňovanie regionálneho  dedičstva. Podujatie poukazuje na klenoty  hmotnej a duchovnej kultúry Prenčova a jeho blízkeho okolia. Podujatiu dominuje autentický regionálny folklór okrem iného sa vyznačuje  komornou  atmosférou. Jedinečnosť mu dodávajú srdeční a pohostinní ľudia spod velebeného Sitna. Pre návštevníkov je každý rok pripravený kvalitný folklórny program, v ktorom vystupujú domáce folklórne skupiny, ale aj profesionálne folklórne súbory či ľudové muziky. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt, s možnosťou vyskúšať si ich na vlastnenej koži. Návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné Hontianske jedlá a oboznámiť sa aj s ich prípravou.

  PARTNERI

  Mikroregión Južné Sitno svoju činnosť zameriava na ochranu národného historického, kultúrneho a duchovného dedičstva. Jeho cieľom je zachovať tradičné remeslá, ľudové obyčaje, pôvodné kroje, piesne, nárečia, jedlá a povestnú srdečnosť miestnych ľudí. S týmito závermi vznikala aj idea organizovať Podsitnianske dni hojnosti v  Prenčove ale aj okolitých obciach.  Obec Prenčov v spolupráci s Mikroregiónom Južné Sitno organizuje Positnianske dni hojnosti v Prenčove na rínku  od roku 2001. Podujatie finančne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj.

  2016 – XVI. ročník podujatia bol spojený aj s oslavou 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci na priložených linkoch nájdete fotogalériu z podujatia:

  Vystúpenie detskej FSk Širinka

  Stretnutie rodákov obce Prenčov 

  Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

  pdh2016 web

  Video Hlavný program 2015 – Sedliak son ja, ľúbin pole, vien robiť

  Video Hlavný program 2014 – Po zelenej trávičky, išiel Janík k Aničky

  Video Hlavný program 2013 – Z Prenčovských truhlíc

  Podsitnianske dni hojnosti – Video dokrutka 2013

  PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY

  FOTOGALÉRIA