ZKO a separovaný odpad

O vývoz ZKO a zvoz separovaného odpadu v obci Prenčov sa starajú Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica.

Vývoz ZKO sa uskutočňuje každé 2 týždne, a to v stredu:

 

MESIAC :               Dňa :                Dňa :
JANUÁR : 04.01.2017    streda 18.01.2017     streda
FEBRUÁR : 01.02.2017    streda 15.02.2017     streda
MAREC : 01.03.2017   streda 15.03.2017       29.03.2017     streda
APRÍL : 12.04.2017    streda 26.04.2017     streda
MÁJ : 10.05.2017    streda 24.05.2017     streda
JÚN : 07.06.2017    streda 21.06.2017     streda
JÚL : 04.07.2017    utorok 19.07.2017     streda
AUGUST : 02.08.2017    streda 16.08.2017       30.08.2017     streda
SEPTEMBER : 13.09.2017    streda 27.09.2017     streda
OKTÓBER : 11.10.2017    streda 25.10.2017     streda
NOVEMBER : 08.11.2017    streda 22.11.2017     streda
DECEMBER : 06.12.2017    streda 20.12.2017     streda

Separácia odpadu sa uskutočňuje kontajnermi, ktoré sú rozmiestnené po obci – pri predajni Jednota, s.d. a pri Remeselníckom dome.  Zvoz separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky) sa uskutočňuje 1x mesačne, štvrtok.

 Raz mesačne sa uskutočňuje aj zber plastov od občanov.

Zber triedeného odpadu sa uskutočňuje:

                              ŽLTÉ  VRECIA                                                                              MODRÉ  VRECIA

                  TRIEDENÝ  ZBER   PLASTOV :                                                    TRIEDENÝ ZBER  PAPIERA:

 

MESIAC: Deň zberu : MESIAC: Deň zberu :
Január : 11.01.2017     streda Január :
Február : 08.02.2017     streda Február :
Marec  : 08.03.2017     streda Marec :
Apríl : 05.04.2017     streda Apríl : 05.04.2017     streda
Máj : 03.05.2017     streda Máj : 31.05.2017     streda
Máj : 31.05.2017     streda Jún :
Jún : 28.06.2017     streda Júl :
Júl : 26.07.2017     streda August : 23.08.2017     streda
August : 23.08.2017     streda September :
September : 20.09.2017     streda Október : 18.10.2017     streda
Október : 18.10.2017     streda November :
November : 15.11.2017     streda December :
December : 13.12.2017     streda