Obecná pálenica

V našej obci je zriadená pestovateľská pálenica, ktorá funguje pod správou obce už od roku 1992. O služby tejto prevádzky je záujem nielen u miestnych obyvateľov, ale aj u záujemcov z okolia.

Prevádzka sa nachádza v miestnej časti Štrát (smer Beluj, napravo).

Otvorená je podľa záujmu o využitie páleničiarskych služieb. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u páleničiara, p. Filip Ciglan 0902 644 462.

Zodpovedná vedúca:  Leleková Lýdia
Kontakt:      0911 482 205 
 

Poznámka: Dňa 23.1. 2017 bola ukončená sezóna 2016/2017

 

             Poplatky

Prevádzková réžia:  1,86,- € / 1l 100 O alkoholu                   

                                              Spotrebná daň:       5,40,- € / 1l 100 alkoholu
                  

     Cena za 1l vypáleného alkoholu sa pohybuje od 3, 70,- € do 3, 95,- €. Jej výška závisí  od stupňa a množstva vypáleného alkoholu z 1 kotlíka.

PA 1

PA 2