Úradná tabuľa

Obec Prenčov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 21. 06. 2018, viac informácii nájdete v pozvánke: Pozvánka na 36. zasadnutie OZ 21. 06. 2018

Obec Prenčov zverejnila návrh Záverečného účtu za rok 2017, ktorý nájdete na tomto odkaze: NÁVRH – Záverečný účet obce Prenčov za rok 2017

     Mesto Banská Štiavnica oznamuje o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam o uvoľnenej pozícii BŠ

Príloha č. 4a Súhlas osobné údaje