Úradná tabuľa

 

     Pozývame Vás na 34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prenčove, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 05. apríla 2018 o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce, viac informácií nájdete v priloženej pozvánke: Pozvánka na 34. zasadnutie – 5. 4. 2018

     Obec Prenčov ako príslušný stavebný úrad zverejňuje verejnú vyhlášku – Stavebné povolenie:

     Mesto Banská Štiavnica oznamuje o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam o uvoľnenej pozícii BŠ

Príloha č. 4a Súhlas osobné údaje