Novoročný koncert

Novoročný koncert je jedným z podujatí, ktoré sa v našej obci konajú pravidelne prvú novoročnú nedeľu. Toto podujatie má dlhoročnú tradíciu. Poukazuje na vzájomnú spolupatričnosť a toleranciu obyvateľov Prenčova. Spája dve Prenčovské farnosti evanjelickú a rímsko-katolícku. Raz sa koncert koná v evanjelickom potom zas v rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša. Na koncerte vystupujú profesionálne a amatérske zbory, pravidelne prispieva svojim programom FSk Prenčovan a FDS Širinka, evanjelický spevokol z Prenčova a speváci s rímsko-katolickej farnosti v Prenčove.  Po koncerte čaká na všetkých príjemná atmosféra s pohárikom novoročného punču a chuťou výborných koláčov, ktoré pripravili gazdinky z danej farnosti.