OTVORENIE PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE

     Obec Prenčov oznamuje, že sezónu v pestovateľskej pálenici v Prenčove plánuje zahájiť od 23. októbra 2017.  Záujemci o vypálenie ovocného kvasu v pestovateľskej pálenici v Prenčove sa môžu nahlásiť na tel. čísle 0911 482 205 p. Leleková, osobne na Obecnom úrade v Prenčove alebo e-mailom na adrese lelekova.ocu@prencov.sk  

     Priemerná cena za 1 liter vyrobeného destilátu (pálenky) je priemere od 3,80 do 4,00 € cena záleží od vypáleného množstva z jedného kotlíka a od stupňovitosti. Pestovateľ si musí priniesť palivové drevo.