Voľby do orgánov samosprávnych krajov – elektronická adresa

Obec Prenčov 

969 73 Prenčov č. 300

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v Prenčove okrsok č. 1 pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 4. novembra 2017

prencov@prencov.sk

 

 Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie