Mesačné archívy: august 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – elektronická adresa

Obec Prenčov 

969 73 Prenčov č. 300

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v Prenčove okrsok č. 1 pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 4. novembra 2017

prencov@prencov.sk

 

 Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie 

Nájom za pôdu vo forme naturálií

     AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo oznamuje vlastníkom pôdy, že nájom za pôdu bude vydávať vo forme naturálií – pšenica, jačmeň, kukurica. 

 

     Je potrebné, aby si vlastníci nahlásili druh naturálií na telefónnom čísle 045 / 559 11 00 alebo 0908 296 687.

 

     Pre viac informácií kontaktujte AGROSPOL Hontianske Nemce.