Vitajte na stránkach obce Prenčov

 • Zmena v úradných hodinách OZNAM
  od 1. júna 2016 sa na Obecnom úrade pracuje v zmenených úradných hodinách                                  
 • Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 v obci Prenčov info
       V sobotu, 05. marca 2016 sa uskutočnili Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci Prenčov sa volilo v priestoroch Obecného úradu. Začiatok hlasovania bol o 7.00 hod. a ukončené hlasovanie bolo o 22.00 hod.  Počet voličov zapísaných v ...
 • Info – kanál obce Prenčov sms-info-vertical
  Jednoduchosť komunikácie s občanmi a zákazníkmi Služba SMS-Info umožňuje samosprávam (obec, mesto, samosprávny kraj), firmám a iným organizáciám jednoduchým spôsobom rozposielať krátke správy občanom a zákazníkom prostredníctvom SMS a e-mailu.Pre samosprávy je služba modernou obdobou obecného rozhlasu na rýchle a aktívne informovanie občanov o ...
 • Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov OZNAM
  Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov je dostupná v režime na počkanie na najbližšej pošte: Banská Štiavnica a Krupina Pozn. Vybavenie žiadosti na matrike trvá 2 – 3 týždne.
 • Obecná knižnica konyvek
  Obecná knižnica Prenčov Obecná knižnica bola obohatená o novú zbierku kníh, vďaka Opačnému programu vzdelávanie. Veríme že nové tituly oslovia mnohých čitateľov. Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch KD na poschodí. Otváracie hodiny  počas školského roka : utorok 7:00-14:30 streda 9:30-17:00 štvrtok 7:00-14:30  
 • Kontajner na šatstvo a textil WP_20140113_002
  Nový kontajner na obnosené šatstvo a textil je umiestnení pri dome služieb Jednota v centre obci. Občania môžu svoje prebytočné  šatstvo kedykoľvek vhodiť do špeciálneho kontajnera. Nadácia ECO po naplnení kontajnera textílie vyvezie a roztriedi. Zachovalé šatstvo bude odovzdané na ...
 • Elektronická podateľňa e-podatelna
       Obec Prenčov spustila v mesiaci jún 2013 novú službu. Je ňou elektronická podateľňa, prostredníctvom ktorej môžete podávať žiadosti.      Žiadosti prijímané prostredníctvom elektronickej podateľne musia obsahovať zaručený elektronický podpis. Styk s elektronickou podateľňou je časovo vymedzený na pracovné ...

 

2015