Vitajte na stránkach obce Prenčov

     Obec Prenčov zverejňuje PONUKU NA ODPREDAJ PREBYTOČNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE PRENČOV – Ojazdené nákladné motorové vozidlo PRAGA V3S, bližšie informácie nájdete v priloženej ponuke : PONUKA NA ODPREDAJ NEPOTREBNÉHO HNUTEĽN´HO MAJETKU – PV3S

 • PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA INFORMUJE
       Oznamujeme záujemcom o vypálenie kvasu v našej pálenici, aby sa čím skôr nahlásili na pálenie u páleničiara na tel. čísle 0902 644 462. V opačnom prípade budeme nútení pálenicu uzavrieť a viac sa v tomto roku neotvorí.      Obec ...
 • OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A UZATVORENÍ OBECNÉHO ÚRADU V TOMTO ČASE
    Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniech distribučnej sústavy bude v dňoch 13., 14., 15., 16., 20. a 22. 11. 2017 v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod. prerušená dodávka elektrickej ...
 • Nájom za pôdu vo forme naturálií
       AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo oznamuje vlastníkom pôdy, že nájom za pôdu bude vydávať vo forme naturálií – pšenica, jačmeň, kukurica.         Je potrebné, aby si vlastníci nahlásili druh naturálií na telefónnom čísle 045 / 559 11 00 alebo ...
 • Nové číslo občastníka obce Prenčov
       Bolo vydané nové číslo občastníka obce Prenčov   P R E N Č O V A N  č. 2/2017, ktorý bol doručený do domácností v obci, ale nájdete ho aj v elektronickej verzii na našej stránke 
 • „Ponáhľajte sa domov radšej pomaly“
       V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (v období od 1. januára do 31. januára 2017 došlo k 110 dopravným nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa ...
 • Otváracie hodiny knižnice.
  Otváracie hodiny knižnice sú totožné s otváracími hodinami Komunitného centra.
 • OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV FITNESS KC Prenčov.
  Od 1.2. 2017 je pre vstup do Fitness potrebná permanentka, ktorú si môžete vybaviť u pracovníkov Komunitného centra Prenčov. Členský poplatok je: štvrťročne € 3                                     ...
 • Kniha o obci Prenčov.
    Obec Prenčov vydala svoju prvú knihu o obci s názvom „PRENČOV – STOPY V HISTÓRII“ Dočítate sa v nej o dávnej minulosti, ale aj o súčasnosti. Nechýba spolková činnosť, fotografie, historické pamiatky a prírodné zaujímavosti. Venujte darček svojim blízkym v ...
 • Otvorili sme kurzy: angličtina, hrnčiarsky kurz a cvičenie jogy . . .
    CVIČENIE JOGY V JANUÁRI SA NEKONÁ.    
 • Návrh rozpočtu obce na rok 2017
  Obec Prenčov zverejnila návrh rozpočtu obce pre rok 2017 na pripomienkovanie, ktorý nájdete tu: prijmy-navrh vydavky-navrh
 • TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
       Obec Prenčov pokračuje aj v roku 2016 s realizáciou projektu Terénna sociálna práca v obciach a od septembra 2016 aj v Prenčove nájdete Terénnu sociálnu pracovníčku, ktorou je Mgr. Božena Bahledová. Jej kancelária sa nachádza v Remeselníckom dome a môžete ju kontaktovať emailom tspprencov@gmail.com a aj ...
 • GEOPORTÁL OBCE PRENČOV
         Obec Prenčov má spustený mapový informačný portál (geoportál), prostredníctvom ktorého sa môžete pozrieť na katastrálne územie obce a zistiť si požadované údaje aj sami a veľmi jednoducho.      Otvoríte si ho jednoducho kliknutím na obrázok v pravej ...
 • Aktivity Komunitného centra Prenčov
     Komunitné centrum Prenčov pre Vás pravidelne každý mesiac organizuje rôzne aktivity efektívne trávenie voľného času. V najbližšej dobe si pre Vás pripravili…   Zdravotná joga každý pondelok…   O všetkých pripravovaných aktivitách Vás informujú aj prostredníctvom facebookového profilu  
 • Separácia bio odpadu z domácností
       V stredu, 21. septembra 2016 sa v obci Prenčov uskutoční prednáška – informačné stretnutie ohľadom efektívnej separácie bioodpadu z domácností – kompostovania. Prednáška sa začne o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu.      Podmienkou pre získanie kompostéra je ...
 • Lekárska služba prvej pomoci
       Od 15. júla 2016 začína v našej lokalite fungovať Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých.     Ambulancia sa nachádza v Banskej Štiavnici, ulica Bratská 17 v areále nemocnice v Banskej Štiavnici.      Ordinačné hodiny: pondelok až piatok od 16.00 ...
 • Zmena v úradných hodinách
  od 1. júna 2016 sa na Obecnom úrade pracuje v zmenených úradných hodinách                                  
 • Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 v obci Prenčov
       V sobotu, 05. marca 2016 sa uskutočnili Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci Prenčov sa volilo v priestoroch Obecného úradu. Začiatok hlasovania bol o 7.00 hod. a ukončené hlasovanie bolo o 22.00 hod.  Počet voličov zapísaných v ...
 • Info – kanál obce Prenčov
  Jednoduchosť komunikácie s občanmi a zákazníkmi Služba SMS-Info umožňuje samosprávam (obec, mesto, samosprávny kraj), firmám a iným organizáciám jednoduchým spôsobom rozposielať krátke správy občanom a zákazníkom prostredníctvom SMS a e-mailu.Pre samosprávy je služba modernou obdobou obecného rozhlasu na rýchle a aktívne informovanie občanov o ...
 • Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov
  Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov je dostupná v režime na počkanie na najbližšej pošte: Banská Štiavnica a Krupina Pozn. Vybavenie žiadosti na matrike trvá 2 – 3 týždne.
 • Obecná knižnica
  Obecná knižnica Prenčov Obecná knižnica bola obohatená o novú zbierku kníh, vďaka Opačnému programu vzdelávanie. Veríme že nové tituly oslovia mnohých čitateľov. Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch KD na poschodí. Otváracie hodiny  počas školského roka : utorok 7:00-14:30 streda 9:30-17:00 štvrtok 7:00-14:30  
 • Kontajner na šatstvo a textil
  Nový kontajner na obnosené šatstvo a textil je umiestnení pri dome služieb Jednota v centre obci. Občania môžu svoje prebytočné  šatstvo kedykoľvek vhodiť do špeciálneho kontajnera. Nadácia ECO po naplnení kontajnera textílie vyvezie a roztriedi. Zachovalé šatstvo bude odovzdané na ...
 • Elektronická podateľňa
       Obec Prenčov spustila v mesiaci jún 2013 novú službu. Je ňou elektronická podateľňa, prostredníctvom ktorej môžete podávať žiadosti.      Žiadosti prijímané prostredníctvom elektronickej podateľne musia obsahovať zaručený elektronický podpis. Styk s elektronickou podateľňou je časovo vymedzený na pracovné ...