Vitajte na stránkach obce Prenčov

 • VYHLÁSENIE VEREJNEJ PONUKY
  V Y H L Á S E N I E   V E R E J N E J   P O N U K Y NA PRIAMY PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV MAJETKU OBCE PRENČOV Obec Prenčov so sídlom 969 73  Prenčov č. 300 v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a na ...
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov – elektronická adresa
  Obec Prenčov  969 73 Prenčov č. 300 Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v Prenčove okrsok č. 1 pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 4. novembra 2017 prencov@prencov.sk    Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie 
 • Nájom za pôdu vo forme naturálií
       AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo oznamuje vlastníkom pôdy, že nájom za pôdu bude vydávať vo forme naturálií – pšenica, jačmeň, kukurica.         Je potrebné, aby si vlastníci nahlásili druh naturálií na telefónnom čísle 045 / 559 11 00 alebo ...
 • Nové číslo občastníka obce Prenčov
       Bolo vydané nové číslo občastníka obce Prenčov   P R E N Č O V A N  č. 2/2017, ktorý bol doručený do domácností v obci, ale nájdete ho aj v elektronickej verzii na našej stránke 
 • VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
  Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb      Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť      Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý ...
 • „Ponáhľajte sa domov radšej pomaly“
       V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (v období od 1. januára do 31. januára 2017 došlo k 110 dopravným nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa ...
 • Otváracie hodiny knižnice.
  Otváracie hodiny knižnice sú totožné s otváracími hodinami Komunitného centra.
 • OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV FITNESS KC Prenčov.
  Od 1.2. 2017 je pre vstup do Fitness potrebná permanentka, ktorú si môžete vybaviť u pracovníkov Komunitného centra Prenčov. Členský poplatok je: štvrťročne € 3                                     ...
 • Ponúkame do prenájmu…
  Ponúkame do prenájmu priestory vhodné na podnikateľské účely. Bývalá predajňa potraviny mix. popisné číslo 39 (pri križovatke na Beluj)  Cez vchod sa vojde do vstupnej miestnosti o výmere 13,75 m2. Naľavo sa nachádza veľká miestnosť s mraziacou vitrínou a pieckou o výmere 23,05 ...
 • Kniha o obci Prenčov.
    Obec Prenčov vydala svoju prvú knihu o obci s názvom „PRENČOV – STOPY V HISTÓRII“ Dočítate sa v nej o dávnej minulosti, ale aj o súčasnosti. Nechýba spolková činnosť, fotografie, historické pamiatky a prírodné zaujímavosti. Venujte darček svojim blízkym v ...
 • Otvorili sme kurzy: angličtina, hrnčiarsky kurz a cvičenie jogy . . .
    CVIČENIE JOGY V JANUÁRI SA NEKONÁ.    
 • Návrh rozpočtu obce na rok 2017
  Obec Prenčov zverejnila návrh rozpočtu obce pre rok 2017 na pripomienkovanie, ktorý nájdete tu: prijmy-navrh vydavky-navrh
 • TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
       Obec Prenčov pokračuje aj v roku 2016 s realizáciou projektu Terénna sociálna práca v obciach a od septembra 2016 aj v Prenčove nájdete Terénnu sociálnu pracovníčku, ktorou je Mgr. Božena Bahledová. Jej kancelária sa nachádza v Remeselníckom dome a môžete ju kontaktovať emailom stpprencov@gmail.com a aj ...
 • GEOPORTÁL OBCE PRENČOV
         Obec Prenčov má spustený mapový informačný portál (geoportál), prostredníctvom ktorého sa môžete pozrieť na katastrálne územie obce a zistiť si požadované údaje aj sami a veľmi jednoducho.      Otvoríte si ho jednoducho kliknutím na obrázok v pravej ...
 • Aktivity Komunitného centra Prenčov
     Komunitné centrum Prenčov pre Vás pravidelne každý mesiac organizuje rôzne aktivity efektívne trávenie voľného času. V najbližšej dobe si pre Vás pripravili…   Zdravotná joga každý pondelok…   O všetkých pripravovaných aktivitách Vás informujú aj prostredníctvom facebookového profilu  
 • Separácia bio odpadu z domácností
       V stredu, 21. septembra 2016 sa v obci Prenčov uskutoční prednáška – informačné stretnutie ohľadom efektívnej separácie bioodpadu z domácností – kompostovania. Prednáška sa začne o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu.      Podmienkou pre získanie kompostéra je ...
 • Lekárska služba prvej pomoci
       Od 15. júla 2016 začína v našej lokalite fungovať Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých.     Ambulancia sa nachádza v Banskej Štiavnici, ulica Bratská 17 v areále nemocnice v Banskej Štiavnici.      Ordinačné hodiny: pondelok až piatok od 16.00 ...
 • Zmena v úradných hodinách
  od 1. júna 2016 sa na Obecnom úrade pracuje v zmenených úradných hodinách                                  
 • Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 v obci Prenčov
       V sobotu, 05. marca 2016 sa uskutočnili Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci Prenčov sa volilo v priestoroch Obecného úradu. Začiatok hlasovania bol o 7.00 hod. a ukončené hlasovanie bolo o 22.00 hod.  Počet voličov zapísaných v ...
 • Info – kanál obce Prenčov
  Jednoduchosť komunikácie s občanmi a zákazníkmi Služba SMS-Info umožňuje samosprávam (obec, mesto, samosprávny kraj), firmám a iným organizáciám jednoduchým spôsobom rozposielať krátke správy občanom a zákazníkom prostredníctvom SMS a e-mailu.Pre samosprávy je služba modernou obdobou obecného rozhlasu na rýchle a aktívne informovanie občanov o ...
 • Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov
  Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov je dostupná v režime na počkanie na najbližšej pošte: Banská Štiavnica a Krupina Pozn. Vybavenie žiadosti na matrike trvá 2 – 3 týždne.
 • Obecná knižnica
  Obecná knižnica Prenčov Obecná knižnica bola obohatená o novú zbierku kníh, vďaka Opačnému programu vzdelávanie. Veríme že nové tituly oslovia mnohých čitateľov. Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch KD na poschodí. Otváracie hodiny  počas školského roka : utorok 7:00-14:30 streda 9:30-17:00 štvrtok 7:00-14:30  
 • Kontajner na šatstvo a textil
  Nový kontajner na obnosené šatstvo a textil je umiestnení pri dome služieb Jednota v centre obci. Občania môžu svoje prebytočné  šatstvo kedykoľvek vhodiť do špeciálneho kontajnera. Nadácia ECO po naplnení kontajnera textílie vyvezie a roztriedi. Zachovalé šatstvo bude odovzdané na ...
 • Elektronická podateľňa
       Obec Prenčov spustila v mesiaci jún 2013 novú službu. Je ňou elektronická podateľňa, prostredníctvom ktorej môžete podávať žiadosti.      Žiadosti prijímané prostredníctvom elektronickej podateľne musia obsahovať zaručený elektronický podpis. Styk s elektronickou podateľňou je časovo vymedzený na pracovné ...